Νέα-Ανακοινώσεις Περιεχόμενα Αναζήτηση Επικοινωνία Links 

 

Home

Νέα - Ανακοινώσεις - Εξελίξεις στο έργο


 21.2.2002 :  Ένταξη του έργου Κίρκη-2003 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας", Γ΄ ΚΠΣ, Μέτρο 1.2. Το ενταγμένο έργο έχει διάρκεια 1.2000 - 12.2003. Περιλαμβάνει το έργο Κίρκη-Γέφυρα, δηλαδή την υλοποίηση των 8 υποέργων εξελληνισμού από τον Διαγωνισμό Νο 2 του έργου και  επεκτείνεται τόσο ώστε να υλοποιηθούν άλλα 8 περίπου υποέργα από τον Διαγωνισμό Νο 3 του έργου. Αναλυτικότερα στοιχεία για το έργο περιγράφονται στην αρχική σελίδα.

 Μαϊος - Σεπτέμβρης 2000 :  Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΑ.ΙΤΥ και  υποψηφίων αναδόχων που είχαν υποβάλλει προσφορές στο Διαγωνισμό Νο2 του έργου. Υπογράφηκαν 8 συμβάσεις υποέργων εξελληνισμού και προσαρμογής εκπαιδευτικού λογισμικού για ισάριθμα προϊόντα.

 5/6/2000 : Δημοσιεύτηκε Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού No 3 για το έργο Ε24 Κίρκη -  Προσαρμογή Διεθνούς Εκπαιδευτικού Λογισμικού στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα,

1/2000: Έναρξη του έργου Κίρκη-Γέφυρα, που αποτελεί τη συνέχεια του έργου Ε24-Κίρκη της Ενέργειας Οδύσσεια του ΕΠΕΑΕΚ/Β΄ΚΠΣ. Χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε. του ΥΠΕΠΘ.

6/2000: Ολοκληρώθηκε το έργο Ε24-Κίρκη (ΕΠΕΑΕΚ / Β΄ΚΠΣ). 

Ιανουάριος - Μαϊος 2000: Ολοκληρώθηκαν 6 υποέργα εξελληνισμού και προσαρμογής εκπαιδευτικού λογισμικού (συμβάσεις που είχαν υπογραφεί στο πλαίσιο της Κίρκης / Β΄ΚΠΣ και αφορούν 4 υποέργα από το Διαγωνισμό Νο1 του έργου και 2 προϊόντα από το Διαγωνισμό Νο2).   Ολοκληρώθηκε η διανομή των προϊόντων αυτών σε περίπου 350 σχολικά εργαστήρια. 

 

Send mail to gramkirki@cti.gr with questions or comments about this web site.
Copyright 2002 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τελευταία Ενημέρωση: 02-Αυγ-2002