Νέα-Ανακοινώσεις Περιεχόμενα Αναζήτηση Επικοινωνία Links 

 

Home
Γενικά στοιχεία
Αναλυτική Περιγραφή
Φορείς Υλοποίησης
Διαγωνισμοί-Προσκλήσεις
Υποέργα Εξελληνισμού
Διεθνές εκπ. λογισμικό
Εκδηλώσεις
Ενδιαφερόμενοι Φορείς
Αρχείο του έργου


Το έργο Κίρκη-Προσαρμογή Διεθνούς Εκπαιδευτικού Λογισμικού στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα ξεκίνησε στο πλαίσιο της Ενέργειας Οδύσσεια-Ελληνικά Σχολεία στην Κοινωνία της Πληροφορίας, το εθνικό πρόγραμμα παιδαγωγικής ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε όλο το εύρος του εκπαιδευτικού συστήματος. Χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Β΄ΚΠΣ.

Όνομα Έργου: Ε24-Κίρκη

Διάρκεια: 8/1998 6/2001

Προϋπολογισμός: 600.000.000 δρχ

Φορέας Εκτέλεσης του Έργου: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α. ΙΤΥ), Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.

Φορείς Παρακολούθησης της καλής εκτέλεσης:

- Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥπΕΠΘ), Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Διεύθυνση Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.)

Διαγωνισμούς που αφορά:  Ε24-Κίρκη Διαγωνισμός Νο1 (2/1999) και Διαγωνισμός Νο2  (4/1999)

Αριθμός Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού  που Εξελληνίστηκαν /Προσαρμόστηκαν: 6 (4 προϊόντα από το Διαγωνισμό Νο 1 και 2 από το Διαγωνισμό Νο2)

Τρέχουσα Κατάσταση: Το έργο Ε24-Κίρκη έχει ολοκληρωθεί


Το έργο συνεχίστηκε το διάστημα 1/2000-2/2002 με χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ). Αυτό το τμήμα του έργου καθώς και επέκτασή του εντάχθηκε τον 2/2002 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε.Π. ΚτΠ), Μέτρο 1.2, Γ΄ΚΠΣ.

Όνομα Έργου: Κίρκη-2003

Διάρκεια: 1/2000 12/2003

Προϋπολογισμός: 3.424.139    (1.166.775.293 δρχ)

Τελικός Δικαιούχος, Φορέας Υλοποίησης & επίβλεψης υποέργων:

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α. ΙΤΥ).

Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επίβλεψη: Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Γραφείο Κοινωνίας της Πληροφορίας του Υπ.Ε.Π.Θ..

Πιστοποίηση: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Διαγωνισμούς που αφορά:  Ε24-Κίρκη Διαγωνισμός Νο2 (4/1999) και Διαγωνισμός Νο3  (6/2000)

Αριθμός Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού  που Εξελληνίζονται /Προσαρμόζονται: 16 (8 προϊόντα από το Διαγωνισμό Νο 2 και περίπου 8 από το Διαγωνισμό Νο3)

Τρέχουσα Κατάσταση: Σε εξέλιξη

 


Send mail to gramkirki@cti.gr with questions or comments about this web site.
Copyright 2002 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τελευταία Ενημέρωση: 02-Αυγ-2002