Νέα-Ανακοινώσεις Περιεχόμενα Αναζήτηση Επικοινωνία Links 

Γενικά στοιχεία Αναλυτική Περιγραφή Φορείς Υλοποίησης Διαγωνισμοί-Προσκλήσεις Υποέργα Εξελληνισμού Διεθνές εκπ. λογισμικό Εκδηλώσεις Ενδιαφερόμενοι Φορείς Αρχείο του έργου

 

Home

Φορείς του έργου Κίρκη-2003


Το έργο Κίρκη-2003 χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε.Π. ΚτΠ), Μέτρο 1.2, Γ΄ΚΠΣ.

Τελικός Δικαιούχος, Φορέας Υλοποίησης & επίβλεψης υποέργων:

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α. ΙΤΥ).

 

Φορέας Χρηματοδότησης:

        Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επίβλεψη:

Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Γραφείο Κοινωνίας της Πληροφορίας του Υπ.Ε.Π.Θ..

Πιστοποίηση: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

Κύρια Ομάδα Έργου στο Ε.Α.ΙΤΥ :

Ελίνα Μεγάλου
Δρ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής

Υπεύθυνη Έργου Ε24-Κίρκη

 
ΙΤΥ-Πάτρα,
Κολοκοτρώνη 3, 26221, Πάτρα
Τηλ: (061) 625148
Fax: (061) 221826
e-mail:
megalou@cti.gr

Δήμητρα Εγγάρχου
Φυσικός

Αναπλ. Υπεύθυνη   Έργου Ε24-Κίρκη

 
ΙΤΥ-Γραφείο Αθηνών,
Πουλοπούλου και Ακταίου 11, 11851, Θησείο
Τηλ: (01) 3416220
Fax: (01) 3416700
e-mail:
egarchou@cti.gr

Σίλια Ρονιώτη

Υπεύθυνη παρακολούθησης υποέργων εξελληνισμού και προσαρμογής λογισμικών


ΙΤΥ-Γραφείο Αθηνών,
Πουλοπούλου και Ακταίου 11, 11851, Θησείο
Τηλ: (01) 3416220
Fax: (01) 3416700
e-mail:
Celia.Roniotes@cti.gr

Βίβιαν Αντωνακοπούλου

Υπεύθυνη διαχειριστικών / οργανωτικών θεμάτων 

ΙΤΥ-Πάτρα,
Κολοκοτρώνη 3, 26221, Πάτρα
Τηλ: (061) 625148
Fax: (061) 221826
e-mail:
vantonak@cti.gr

Πανόπουλος Γιώργος                Μηχανικός Η/Υ και Πληροφρρικής

Παρακολούθηση υποέργων εξελληνισμού και προσαρμογής λογισμικών   

ΙΤΥ-Πάτρα,
Κολοκοτρώνη 3, 26221, Πάτρα
Τηλ: (061) 625148
Fax: (061) 221826
e-mail:
anihta@cti.gr

Παρασίδης Κώστας            Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΤΕ)

Τεχνικός Έλεγχος λογισμικών

ΙΤΥ-Πάτρα,
Κολοκοτρώνη 3, 26221, Πάτρα
Τηλ: (061) 625148
Fax: (061) 221826
e-mail:
parasid@cti.gr

Παναγιωτοπούλου Κατερίνα

Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες ΙΤΥ

Οικονομική Διαχείριση έργου Ε24-Κίρκη

ΙΤΥ-Πάτρα,
Ρήγα Φεραίου 61, 26221, Πάτρα
Τηλ: (061) 225073, 273496
Fax: (061) 222086
e-mail:
panagiot@cti.gr

Κατερίνα Πασίση

Υπεύθυνη παιδαγωγικών θεμάτων

ΙΤΥ-Πάτρα,
Κολοκοτρώνη 3, 26221, Πάτρα
Τηλ: (061) 625148
Fax: (061) 221826
e-mail:
pasisi@cti.gr

 


Send mail to gramkirki@cti.gr with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τελευταία Ενημέρωση: 02-Αυγ-2002