Νέα-Ανακοινώσεις Περιεχόμενα Αναζήτηση Επικοινωνία Links 

Γενικά στοιχεία Αναλυτική Περιγραφή Φορείς Υλοποίησης Διαγωνισμοί-Προσκλήσεις Υποέργα Εξελληνισμού Διεθνές εκπ. λογισμικό Εκδηλώσεις Ενδιαφερόμενοι Φορείς Αρχείο του έργου

 

Home

Γενικά στοιχεία για το Έργο Κίρκη


Αντικείμενο του έργου είναι:

α) O εξελληνισμός και η προσαρμογή στις ανάγκες του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος ώριμων και καταξιωμένων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού της διεθνούς αγοράς περιλαμβανομένης και της  προσαρμογής του συνοδευτικού τους υλικού ή τη δημιουργία νέου (βιβλία και εγχειρίδια καθώς και σενάρια και υλικό για εκπαιδευτικές δραστηριότητες με χρήση των λογισμικών που καλύπτουν τουλάχιστον 20 διδακτικές ώρες με καθένα από αυτά)

β) H αναπαραγωγή αντιτύπων των εξελληνισμένων και προσαρμοσμένων λογισμικών και του συνοδευτικού τους υλικού για 350 περίπου σχολικά εργαστήρια των 8-12 σταθμών εργασίας έκαστο

γ) H διάθεση στο ΥπΕΠΘ αδειών χρήσης για καθένα από τα προϊόντα λογισμικού για περίπου 350 σχολικά εργαστήρια (άδειες για περίπου 3.500 σταθμούς εργασίας για κάθε λογισμικό).

δ) H διανομή των πακέτων εκπαιδευτικού λογισμικού στα 350 σχολικά εργαστήρια

ε) H παραχώρηση στο ΥπΕΠΘ κατάλληλων εξουσιών και πνευματικών δικαιωμάτων για να κατοχυρωθεί η αρχική επένδυση και να ληφθεί υπόψη στον εξελληνισμό επόμενων εκδόσεων του λογισμικού, άλλων εξουσιών προς όφελος της Ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας (πχ δικαίωμα προαίρεσης για αγορά αδειών χρήσης για όλα τα ελληνικά σχολεία, δυνατότητα βελτιώσεων για 4 χρόνια μετά την προσαρμογή, ειδικές τιμές για εκπαιδευτικούς και μαθητές) αλλά και γενικότερα του Έλληνα πολίτη (πχ τιμή πώλησης του εξελληνισμένου προϊόντος στην Ελληνική αγορά μικρότερη ή ίση με την τιμή πώλησης του πρωτοτύπου σε ίδιες συνθήκες στη διεθνή αγορά).

    Τα  προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού, που εξελληνίζονται και προσαρμόζονται στο πλαίσιο του έργου, επιλέχθηκαν έπειτα από εκτενή έρευνα της διεθνούς αγοράς για ώριμα και καταξιωμένα προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού. Τα προϊόντα αυτά, στην αρχική τους έκδοση (αγγλική) έχουν αξιολογηθεί θετικά από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι).

    Η επιλογή των αναδόχων και η ανάθεση των υποέργων που αφορούν στον εξελληνισμό και στην προσαρμογή των λογισμικών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα γίνεται μέσα από Ανοιχτές Διαδικασίες διαγωνισμών (σύμφωνα με το ΠΔ 346/12-10-98).

 


Send mail to gramkirki@cti.gr with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τελευταία Ενημέρωση: 02-Αυγ-2002