[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Προθεσμίες | Αρχείο | ΣΕΙΡΗΝΕΣ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΟΔΥΣΣΕΙΑ]

penelope.gif (13773 bytes)

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Φορέας Εκτέλεσης:

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ)

Φορέας Παρακολούθησης:

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥπΕΠΘ)

Κατάλογος υποέργων που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του έργου

(η σειρά παρουσίασης έχει γίνει με βάση την ημερομηνία έναρξης των υποέργων)

Υποέργο 1

ΘΥΜΗΣΙΣ

Περιγραφή Υποέργου

Ανάδοχος Φορέας: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Καραγιάννης Γ.
Φορέας Ελληνογερμανική Αγωγή - Σχολή Παναγέα Σάββα
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα:
Φορέας Εκδοτικός Οίκος ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε.
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα:

Πίσω στην Κορφή


Υποέργο 2

ΓΑΙΑ

Περιγραφή Υποέργου

Ανάδοχος Φορέας: Πληροφορική Τεχνογνωσία Ε.Π.Ε.
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Κωτσάνης Ι.
Φορέας Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεματικής
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Σάμψων Δ.
Φορέας Μουσείο Ιστορίας της Παιδείας
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Παπακωνσταντίνου Θ.
Φορέας Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Καραστάθης Ι.
Φορέας Compulink Network
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Ταλιαδώρου Λ.

Πίσω στην Κορφή


Υποέργο 3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Περιγραφή Υποέργου

Ανάδοχος Φορέας: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Κόμης Β.
Φορέας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Αβούρης Ν.
Φορέας Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Δημητρακοπούλου Α.
Φορέας Τμήμα Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθηνών
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Πολίτης Π.
Φορέας Τμήμα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Βούρος Γ.
Φορέας Υπολογιστικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Μιχαηλίδης Π.
Φορέας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Σακονίδης Χ.

Πίσω στην Κορφή


Ερωτήσεις για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του έργου
στη διεύθυνση Penelope.Secretariat@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: May 09, 2000.