[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Προθεσμίες | Αρχείο | ΣΕΙΡΗΝΕΣ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΟΔΥΣΣΕΙΑ]

penelope.gif (13773 bytes)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η σελίδα αυτή περιέχει ένα κατάλογο από προγραμματισμένα γεγονότα, σημαντικές προθεσμίες καθώς και τα στάδια υλοποίησης του έργου.


Γεγονότα

20/5/1999

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

 

Πίσω στην Κορφή

Προθεσμίες

30/6/2001

Υποβολή λογισμικού και συνοδευτικών στοιχείων για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτικού Λογισμικού.

31/12/1999

Τελευταία ημερομηνία υπογραφής συμβάσεων χρηματοδότησης επέκτασης λογισμικών στο πλαίσιο του έργου ΠΗΝΕΛΟΠΗ. Οι συμβάσεις που πιθανόν θα χρηματοδοτηθούν από το 3ο ΚΠΣ θα μπορούν να υπογράφονται μετά την 1/1/2000.

1/12/1999

Θα επιλεγούν λογισμικά για επέκταση στο πλαίσιο του έργου ΠΗΝΕΛΟΠΗ, μόνο μεταξύ αυτών που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Εκπαιδευτικού Λογισμικού μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Πίσω στην Κορφή

 


Στάδια Υλοποίησης

Πίσω στην Κορφή

Ερωτήσεις για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του έργου
στη διεύθυνση Penelope.Secretariat@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: June 03, 1999.