Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΠεριεχόμενα της τοποθεσίαςΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Παιδαγωγικές αρχές ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού στην Οδύσσεια

Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού βασίζεται στις παρακάτω παιδαγωγικές αρχές:

  • Διερευνητική μάθηση (exploratory learning). Οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες και εργασίες που τους ενθαρρύνουν να παίξουν το ρόλο του παραγωγού - αντί για τον παραλήπτη - της γνώσης. Εκφράζονται με το γραπτό και το συμβολικό/ λογικό μαθηματικό λόγο, κάνουν πειράματα, επικοινωνούν, διαχειρίζονται πληροφορίες, κατασκευάζουν και ελέγχουν μοντέλα. Συνθέτουν εργασίες και εμπλέκονται σε διάλογο με τους συμμαθητές τους. Διατυπώνουν κριτική, αμφισβήτηση, υποθέσεις, συμπεράσματα. Ο εκπαιδευτικός κατευθύνει, καθοδηγεί και συσχετίζει τη δραστηριότητα με τα αντικείμενα του προγράμματος σπουδών.

  • Διαθεματική προσέγγιση (interdisciplinary approach). Eπιτρέπει την εμπλοκή των μαθητών σε καταστάσεις που προσεγγίζουν πολύ περισσότερο την πραγματικότητα και προσδίδουν προσωπικό νόημα στη μάθηση.

  • Συνεργατική μάθηση (cooperative learning).       Οι μαθητές ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται να λειτουργήσουν ως μέλη ομάδων και κοινοτήτων μάθησης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναπτύσσουν ικανότητες διαλόγου, επιχειρηματολογίας, αίσθησης λειτουργίας ομάδας. Συμμετέχουν στην παραγωγή εργασιών ευρύτερων από αυτές που είναι εφικτές από ένα πρόσωπο.

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  May 08, 2001.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated May 08, 2001