[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Συνεργάτες | Προθεσμίες | Αρχείο | Εργαστήρι | Συζητήσεις | Αξιολόγηση | ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


1ο Εργαστήρι Εκπαιδευτικού Λογισμικού

"Τεχνικοοικονομικό υπόβαθρο ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού"

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1997

Τόπος: Ινστιτούτο Παστέρ, Βασ. Σοφίας 127

 

Εισαγωγή

Βασικοί παράγοντες επιτυχίας και πρωταρχικό μέλημα για την ανάπτυξη ποιοτικού εκπαιδευτικού λογισμικού είναι βέβαια η κατάλληλη παιδαγωγική προσέγγιση και ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η υιοθέτηση δόκιμων τεχνολογιών, η προσεκτική επιλογή υλικού και η τεχνικά άρτια ανάπτυξη. Πάντα υπάρχει όμως ο κίνδυνος ακόμα και άριστα δείγματα λογισμικού να μείνουν στο περιθώριο (και υπάρχουν αρκετά τέτοια παραδείγματα) λόγω της έλλειψης ικανού επιχειρηματικού πλαισίου που θα εξασφαλίσει την αποδοχή, καθιέρωση και βιωσιμότητά τους.

Απ’ αυτήν ακριβώς τη διαπίστωση εκπορεύεται ο (δηλωμένος από το ΤΔΕ) στόχος του “Σειρήνες” για "μεθοδική και εστιασμένη στις ιδιαίτερες ελληνικές ανάγκες και δυνατότητες ενεργοποίηση της ελληνικής αγοράς εκπαιδευτικού λογισμικού", παράλληλα βέβαια με τον καταρχήν στόχο της εκπόνησης μελετών σχεδιασμού, παραγωγής και παιδαγωγικής αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού.

Από μια άλλη σκοπιά, μπορεί να θεωρηθεί μοναδική ευκαιρία για ανάπτυξη τεχνογνωσίας και σχετικών επενδύσεων από πλευράς των ενδιαφερόμενων φορέων στη χώρα μας, η πρόβλεψη πρ/μού ύψους 20ΜECU στην “Οδύσσεια” (την ενέργεια 1.1.β/1.4.γ του ΕΠΕΑΕΚ για την πληροφορική στη Β’βάθμια εκπαίδευση) ειδικά για έργα ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού εστιασμένα στον ελληνικό χώρο (ενδεικτικά, το πρόσφατο Joint Call της EC για educational multimedia software είχε προϋπολογισμό της τάξης των 40MECU, χωρίς εστίαση αποκλειστικά σε ανάπτυξη λογισμικού, ή σε κάποια γεωγραφική περιοχή/κράτος μέλος). Αν δε, στα χρήματα αυτά συνυπολογιστούν και τα ποσά για ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού που προβλέπονται σε άλλες ενέργειες του υποπρογράμματος 1 του ΕΠΕΑΕΚ (π.χ. προγράμματα/βιβλία, ξένες γλώσσες, περιβαλλοντολογική αγωγή, κλπ), το ζήτημα αποκτά διαστάσεις που χρήζουν στρατηγικής αντιμετώπισης.

Πώς οι ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην πρόκληση αξιοποιώντας βέλτιστα τους χρηματοδοτικούς πόρους για να αναπτύξουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία που θα οδηγήσει σε δυναμική παρουσία με ανταγωνιστικά προϊόντα υψηλής εκπαιδευτικής ποιότητας και περιεχομένου στην Ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά (πέρα από το ΥΠΕΠΘ ως καταρχήν πελάτη); Πώς θα ελαχιστοποιήσουν το παραδοσιακά μεγάλο κόστος παραγωγής που σήμερα υπολογίζεται σε περίπου 1MECU ανά (ανταγωνιστική) παραγωγή; Ποιές είναι οι ανερχόμενες νέες τάσεις και τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού (και δη εκπαιδευτικού);

Τέτοιου είδους ερωτήματα θα απασχολήσουν το “εργαστήρι”, και εισηγήσεις όπως η παρακάτω (και άλλες που θα προκύψουν στην πορεία) θα δώσουν “τροφή” για εστιασμένες συζητήσεις σε επιμέρους θέματα.


Πρόγραμμα

9:30 - 10:00 Υποδοχή συμμετεχόντων

10:00 - 11:30 Μέρος Α': Εισηγήσεις

 1. "Τα επόμενα έργα ανάπτυξης και προσαρμογής λογισμικού της Οδύσσειας”

  Εισηγητής: Θ. Χατζηλάκος, ΙΤΥ

  Εισήγηση Θ. Χατζηλάκου (PowerPoint Presentation, 130KB)

 2. "Educational interoperable components: oι ...μοντέρνοι πειρασμοί των σύγχρονων Σειρήνων"

  Εισηγητής: Μ. Κουτλής, ΙΤΥ

  Εσήγηση Μ. Κουτλή (PowerPoint Presentation, 693KB)

  Περίληψη

  Δυο είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των βασικών στόχων της παραγωγής υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού με παράλληλη δραστική μείωση του κόστους παραγωγής:

  α) Εκμετάλλευση μοντέρνων τεχνολογιών ανάπτυξης λογισμικού και συγκεκριμένα του component-oriented development, της ανάπτυξης δηλαδή υψηλού επιπέδου επαναχρησιμοποιήσιμων αντικειμένων (όπως π.χ. JavaBeans, ActiveX, κλπ) σχεδιασμένων για να παίξουν το ρόλο ενεργών δομικών στοιχείων στη διαδικασία "συγγραφής". Τέτοιου είδους components ναι μεν απαιτούν εξειδίκευση για το σχεδιασμό και αξιόλογους πόρους για την υλοποίησή τους, ανταποδίδουν όμως στη συνέχεια πολλαπλάσια την επένδυση μέσα από την μεγάλης κλίμακας επαναχρησιμοποίηση και το υψηλό επίπεδο "συγγραφής" που παρέχουν, καθιστώντας πολύ εύκολη τη "συγγραφή" (και όχι development) ποιοτικού εκπαιδευτικού λογισμικού (π.χ. στη μορφή "active" web-pages).

  β) Συντονισμένη και κατανεμημένη ανάπτυξη που ευνοεί την επαναχρησιμοποίηση και το outsourcing ελαχιστοποιώντας τη σπατάλη πόρων σε επαναϋλοποίηση. Αν τα components που αναπτύσσονται από διαφορετικές ομάδες είναι συμβατά και συνεργάσιμα μεταξύ τους (ακολουθώντας industry standards), γίνονται εφικτά μοντέρνα σχήματα αγοροπωλησιών ή δανεισμού από/σε "τράπεζες" educational components, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν απ'όλους τους παραγωγούς λογισμικού (κατά κύριο λόγο activity authors και publishers) επιτυγχάνοντας πολλαπλάσιο του παραδοσιακού αποτελέσμα.

  Αναφορές:

  http://trp.research.apple.com/EdEconomy/index.html

  http://java.sun.com/beans/

  http://www.cti.gr/RD3/EduTech/avakeeo.html

 3. Συζήτηση

11:30 - 11:45 Διάλειμμα

11:45 - 12:45 Μέρος Β': Παρουσιάσεις

 1. "Ψηφίδες και μικρόκοσμοι Γεωγραφίας", Κ. Κυρίμης, Ν. Ρενιέρη, ΙΤΥ
  Παρουσίαση Κ. Κυρίμη (σε HTML format)
 2. "Intercomponent communication", Π. Κουρουνιώτης, ΙΤΥ
  Παρουσίαση Π. Κουρουνιώτη (σε HTML format)
 3. "Μικρόκοσμοι ιστορίας-αρχαιολογίας βασισμένοι σε ψηφίδες", Μ. Δεκόλη, ΙΤΥ
  Παρουσίαση Μ. Δεκόλη (PowerPoint Presentation, 4.5MB)
 4. "Scriptable components", Γ. Τσιρώνης, ΙΤΥ
  Παρουσίαση Γ. Τσιρώνη (1) (PowerPoint Presentation, 5.7MB)
 5. "Ψηφίδες και μικρόκοσμοι Μαθηματικών και Μουσικής", Α. Οικονόμου, ΙΤΥ
  Παρουσίαση Α. Οικονόμου (PowerPoint Presentation, 4.8MB)
 6. "Web-based development & trends", Γ. Τσιρώνης, ΙΤΥ
  Παρουσίαση Γ. Τσιρώνη (2) (PowerPoint Presentation, 36KB)

12:45 - 13:15 Κλείσιμο

Ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στους παρευρισκομένους


Λεπτομέρειες Συμμετοχής

Το εργαστήρι απευθύνεται κυρίως στους υπεύθυνους (project managers) και τους τεχνικούς υπεύθυνους των έργων και περιλαμβάνει εισηγήσεις, συζητήσεις ολομέλειας και εστιασμένες επιμέρους συζητήσεις σε ειδικά θέματα (με διαδικασία αναφορών). Θα εκδοθούν πρακτικά.

Θα είναι το πρώτο μιας σειράς παρόμοιων εκδηλώσεων που πρόκειται να διοργανωθούν στα πλαίσια της Οδύσσειας. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της δουλειάς που θα γίνει στο εργαστήρι, ο αριθμός των συμμετεχόντων θα πρέπει να περιοριστεί στους 45 συνολικά (έτσι περιορίζεται η συμμετοχή κάθε ένωσης σε δύο το πολύ μέλη). Ο ανάδοχος φορέας κάθε έργου αναλαμβάνει την αποστολή των αιτήσεων συμμετοχής εκ μέρους της ένωσης συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί στο τέλος αυτής της σελίδας. Όσες ενώσεις έχουν ήδη στείλει με email δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούνται να ξαναστείλουν τη δήλωση χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα.Θα ληφθούν υπ' όψιν μόνο όσες δηλώσεις αποσταλούν μέχρι την Πέμπτη 25/9/97 και ώρα 14:00.

Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο ορίζεται στις 20.000δρχ (το οποίο φυσικά είναι επιλέξιμη δαπάνη για το έργο “Σειρήνες”), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . Το ποσό που αντιστοιχεί στη συμμετοχή κάθε ένωσης θα πρέπει να κατατεθεί στον αριθμό λογαριασμού 007-03-0320420 του ΙΤΥ στη Γενική Τράπεζα. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες κατά την προσέλευσή τους στο Εργαστήρι να παραδώσουν την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας για το ποσό που τους αντιστοιχεί στη γραμματεία. Η απόδειξη αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου (σύμφωνα με τα στοιχεία της φόρμας συμμετοχής) το οποίο θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες.


ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

(Να συμπληρωθεί μόνο από τον ανάδοχο φορέα του κάθε έργου. Προθεσμία αποστολής: Πέμπτη 25/9 - ώρα 14:00)

 

Α/Α Πρότασης (ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με την αρίθμηση που υπάρχει στη σελίδα των Μελών):

 

Α' Συμμετέχων

Ονοματεπώνυμο: Φορέας:

Θέση στο Φορέα: Email:

Β' Συμμετέχων

Ονοματεπώνυμο: Φορέας:

Θέση στο Φορέα: Email:

 

Στοιχεία Φορέα στον οποίο θα χρεωθεί η συμμετοχή (τα στοιχεία αυτά θα αναγράφονται στο τιμολόγιο)

Επωνυμία Φορέα:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο: ΑΦΜ: ΔΟΥ:

 


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση seirines@cti.gr.
Οι ενώσεις που μετέχουν στη Β' φάση του έργου μπορούν να απευθύνονται για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο στη διεύθυνση
gramseir@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: April 27, 1998.