[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Συνεργάτες | Προθεσμίες | Αρχείο | Εργαστήρι | Συζητήσεις | Αξιολόγηση | ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Η σελίδα αυτή περιέχει συνδέσμους σε όλες τις δημόσιες συζητήσεις σχετικά με το Έργο. Παρακαλούμε να συζητείται εδώ οποιοδήποτε θέμα αφορά όλα τα μέλη του έργου. Ιδιωτικές συζητήσεις γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του έργου (seirines@cti.gr). Φροντίζετε να επισκέπτεστε συχνά αυτή τη σελίδα.

Διαχειριστικά Θέματα

Εδώ συζητούνται θέματα σχετικά με τη λειτουργία και διαχείριση του έργου: οικονομικά, νομικά θέματα, προθεσμίες, απαιτούμενα έντυπα κτλ.

Θέματα σχετικά με το Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Εδω συζητούνται θέματα σχετικά με το περιεχόμενο του έργου: παιδαγωγικά, τεχνολογικά κτλ.


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση seirines@cti.gr.
Οι ενώσεις που μετέχουν στη Β' φάση του έργου μπορούν να απευθύνονται για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο στη διεύθυνση
gramseir@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: April 27, 1998.