[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Συνεργάτες | Προθεσμίες | Αρχείο | Εργαστήρι | Συζητήσεις | Αξιολόγηση | ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


  Έργο 48: ΚΟΣΜΟΣ

Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Στάδιο Ανάπτυξης

Τελική πιλοτική έκδοση (σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με στόχο να αποτελέσει την αφετηρία για ένα μελλοντικό ολοκληρωμένο προϊόν)

 

Δικαιώματα

Το ΥπΕΠΘ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε όλα τα σχολεία της "Οδύσσειας" και μόνο.

Έγκριση Π.Ι.

Το λογισμικό έχει πάρει την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για δοκιμαστική χρήση στα σχολεία. Οι καθηγητές που θα το χρησιμοποιήσουν θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα λάθη που έχουν εντοπισθεί στο περιεχόμενο του λογισμικού κατά την αξιολόγησή του από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

O       Παρατηρήθηκε απόκλιση μεταξύ της πραγματικότητας και αναπαράστασης του «Λαβυρίνθου» 

o        Ή ως προς την τοποθέτηση στο χώρο (εμφανίζεται από τη θάλασσα και βυθίζεται σε αυτή, δε συνδέεται η Ακρόπολη με το χώρο ). 

o        Ή ως προς τη διευθέτηση των επιμέρους τμημάτων του (Ακρόπολη, Αγορά, Μουσείο, Κεραμεικός, Μακρά Τείχη)

o        Ή ως προς το συμβολισμό τους: η σύνδεση του παιγνιδιού "Λαβύρινθος" (με οδηγό το άρχοντα του Λαβύρινθου που θυμίζει το …Μινώταυρο) και της κλασσικής Αθήνας οδηγεί σε ιστορικές ανακρίβειες.

O       Στο θέμα "πολιτιστικά" όταν επιλεγούν «όλες οι περιφέρειες, Αθήνα και Δωδώνη» στην ενότητα "θέατρα" για το: 1928 – 1999 παρουσιάζονται τα θέατρα Διονύσου, Δωδώνης, Ηρώδου του Αττικού, Δημοτικό Πειραιά.

O       Ορισμένοι χάρτες δεν είναι συμβατοί με την εποχή που απεικονίζουν.

O       Σε ορισμένες ασκήσεις δεν γίνεται άμεση επανατροφοδότηση του μαθητή (σωστό ή λάθος)

O       Υπάρχουν γλωσσικά λάθη

Διάθεση

Το λογισμικό έχει διανεμηθεί σε μεμονωμένα σχολεία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ και έχει αποσταλεί σε ορισμένους επιμορφωτές. Η αναπαραγωγή του λογισμικού επιτρέπεται μόνο από τους δικαιούχους (φορείς του ΥπΕΠΘ, κατασκευαστής).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μαθησιακό εργαλείο εξερεύνησης, πειραματισμού και σύνθεσης για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με  το φυσικό περιβάλλον και την εξέλιξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων μέσα στο χώρο και το χρόνο,. Το λογισμικό είναι επεκτάσιμο καθώς χαρακτηρίζεται από ανοιχτή αρχιτεκτονική. Υποστηρίζει τα μαθήματα της Γεωγραφίας, της Ιστορίας αλλά και της Περιβαλλοντικής Αγωγής.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το εκπαιδευτικό λογισμικό πολυμέσων «ΚΟΣΜΟΣ» είναι ένα μαθησιακό εργαλείο εξερεύνησης, πειραματισμού και σύνθεσης για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την εξέλιξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων μέσα στο χώρο και το χρόνο, καθώς και για το φυσικό περιβάλλον.

Το πιλοτικό προϊόν, κατάλληλο για διδασκαλία έξι (6) τουλάχιστον διδακτικών ωρών, αποτελεί στην ουσία ένα δείγμα των δυνατοτήτων που προσφέρονται από το εκπαιδευτικό λογισμικό πολυμέσων «ΚΟΣΜΟΣ».

Ο μαθητής, ατομικά αλλά και σε τριμελείς ομάδες, πλοηγείται σ’ έναν τρισδιάστατο χώρο και εξερευνώντας τον παίρνει πληροφορίες για τα γνωστικά αντικείμενα που έχουν επιλεγεί, αναλύει και συνθέτει τα δεδομένα του για να λύσει γρίφους και να συνεχίσει την περιπέτεια μέσα στο χώρο και το χρόνο, ώσπου να εκπληρώσει τον τελικό στόχο του μύθου.

Το λογισμικό χαρακτηρίζεται από ανοιχτή αρχιτεκτονική, δίνοντας τη δυνατότητα στον καθηγητή να συνθέσει τις δικές του ασκήσεις, να εισάγει τα δικά του δεδομένα και πληροφορίες ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματός του. Μπορεί να καθορίσει τη σειρά και τον τύπο των σεναρίων, καθώς δίνονται από το λογισμικό τρεις εναλλακτικές δυνατότητες. Έτσι, καλύπτονται όσες διδακτικές ώρες κρίνεται επιθυμητό. Η επικοινωνία γίνεται με μια έξυπνη μηχανή εύρεσης.

Το πρόγραμμα επικοινωνεί με βάση δεδομένων ανοιχτής αρχιτεκτονικής δομής, είναι δηλαδή επεκτάσιμη σε έκταση και σε βάθος πεδίου.

Το εκπαιδευτικό λογισμικό πολυμέσων «ΚΟΣΜΟΣ» έχει ως άξονα τους ακόλουθους στόχους:

O       Να αποκτήσουν οι μαθητές/τριες τις ακόλουθες δεξιότητες:

α. αναγνώρισης και ταξινόμησης των δεδομένων,

β. παρατήρησης και μέτρησης,

γ. καταγραφής παρατηρήσεων σε χάρτες, ημερολόγια, διαγράμματα, φωτογραφίες κ.ά.,

δ. ανάγνωσης χαρτών,

ε. ανάγνωσης - ερμηνείας φωτογραφιών,

στ. μελέτης.

O       Να αποκτήσουν και να εμπεδώσουν οι μαθητές/τριες βασικούς γεωγραφικούς όρους και άλλες γενικές έννοιες όπως:

α. τοποθεσία, απόσταση, κλίμα, λιμνοθάλασσα, υγρότοπος, βουνό, ποτάμι, συγκοινωνία, επικοινωνία, έδαφος, ισθμός, διώρυγα κ.λπ.,

β. ομοιότητα, διαφορά, ποικιλότητα, εξέλιξη, μεταβολή, συνέχεια, σύγκρουση, ανάπτυξη κ.λπ.

O       Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες το τοπικό περιβάλλον και τους ανθρώπους που ζουν σ' αυτό.

O     O  Να κατανοήσουν και να διευρύνουν οι μαθητές/τριες τις γνώσεις τους και την κατανόηση των χώρων σε τοπική, περιφερειακή και εθνική κλίμακα. Ιδιαίτερα επιδιώκεται να επιτευχθεί από τη μεριά των μαθητών/τριών:

o        κατανόηση της ιδιαιτερότητας ενός τόπου,

o        κατανόηση ομοιοτήτων και διαφορών ανάμεσα σε τόπους,

o        κατανόηση των ιδιαίτερων θεμάτων και ζητημάτων που συνδέονται με μια περιοχή.

O       Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες ανθρώπους και τόπους και να καταλάβουν ότι ο κόσμος περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία φυσικών στοιχείων με τα οποία οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με διαφορετικούς κάθε φορά όρους.

O       Να διευρύνουν και να εμπεδώσουν οι μαθητές/τριες τις γνώσεις τους σχετικά με:

o        τη χρήση και κατάχρηση φυσικών πόρων

o        την ποιότητα και το βαθμό υποβάθμισης του περιβάλλοντος,

o        τις δυνατότητες παρέμβασης για ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

O       Να διευρύνουν και να ενισχύσουν οι μαθητές/τριες τις θετικές στάσεις και αντιλήψεις για τη χώρα μας και για τις άλλες χώρες της Ευρώπης ή του κόσμου.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο λογισμικό περιλαμβάνονται δραστηριότητες για:

O       Γεωγραφία Α΄ Γυμνασίου: Αποστάσεις πάνω στο χάρτη , κλίμα, χάρτες

O       Ιστορία Α' Γυμνασίου: Ήθη και έθιμα των λαών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους

O       Κοινωνικές σπουδές: Μορφή των συγκοινωνιών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Στο λογισμικό, εκτός από το CD, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α) Εγχειρίδιο Διαχείρισης της Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων, β) Συνοπτική Παρουσίαση, γ) Βιβλίο Καθηγητή - Παιδαγωγικές και Διδακτικές Αρχές, δ) Βιβλίο Καθηγητή - Άμεση Βοήθεια, ε) Βιβλίο Μαθητή - Άμεση Βοήθεια, στ) Αρχείο Άμεσης Βοήθειας.

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά προβλήματα και την χρήση του λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το help desk της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση helpdesk@sch.gr και τηλεφωνικώς στον αριθμό 061-960300.

Πίσω στην συνοπτική περιγραφή των έργων


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση seirines@cti.gr.
Οι ενώσεις που μετέχουν στη Β' φάση του έργου μπορούν να απευθύνονται για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο στη διεύθυνση
gramseir@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 29, 2001.