[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Συνεργάτες | Προθεσμίες | Αρχείο | Εργαστήρι | Συζητήσεις | Αξιολόγηση | ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


Έργο 47: ΕΙΚΩΝ

Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Στάδιο Ανάπτυξης

Τελική πιλοτική έκδοση (σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με στόχο να αποτελέσει την αφετηρία για ένα μελλοντικό ολοκληρωμένο προϊόν)

 

Δικαιώματα

Το ΥπΕΠΘ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε όλα τα σχολεία της "Οδύσσειας" και μόνο.

Έγκριση Π.Ι.

Το λογισμικό έχει πάρει την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για δοκιμαστική χρήση στα σχολεία.

Διάθεση

Το λογισμικό έχει διανεμηθεί σε μεμονωμένα σχολεία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ και έχει αποσταλεί σε ορισμένους επιμορφωτές. Η αναπαραγωγή του λογισμικού επιτρέπεται μόνο από τους δικαιούχους (φορείς του ΥπΕΠΘ, κατασκευαστής).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λογισμικό που αποτελεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον στηριγμένο στην τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας και τις τεχνολογίες των πολυμέσων. Αφορά το γνωστικό αντικείμενο της Τεχνολογίας και ειδικά τα εργαλεία και οι μηχανές της γεωργικής τεχνολογίας.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο ΕΙΚΩΝ στοχεύει στην υποβοήθησης της διδακτικής πράξης με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών μέσα από τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής, όπως η εικονική πραγματικότητα, τα πολυμέσα και τα δίκτυα.

Το λογισμικό αποτελεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον στηριγμένο στην τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας και φυσικά στις τεχνολογίες των πολυμέσων. Λειτουργικά το σύστημα διαχωρίζεται σε τρία επίπεδα που περιλαμβάνουν λειτουργίες που επιτελεί με αυτό ο μαθητής, ο καθηγητής, και διαχειριστικές λειτουργίες όπως καταγραφή δραστηριοτήτων μαθητή κ.λ.π.

Το γνωστικό αντικείμενο που έχει επιλεγεί για την διδασκαλία και διερεύνηση από τους μαθητές είναι η Τεχνολογία και απευθύνεται στις δύο πρώτες τάξεις του Γυμνασίου. Η ειδική τεχνολογική ενότητα που έχει επιλεγεί είναι τα εργαλεία και οι μηχανές της γεωργικής τεχνολογίας που προσεγγίζονται διαχρονικά και διαθεματικά.

Το λογισμικό και οι τεχνολογίες μέσω των οποίων αναπτύχθηκε προσφέρονται απόλυτα για μία διερευνητική και κατασκευαστική (κονστρακτιβιστική) παιδαγωγική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου. Υπάρχει πολύ μεγάλος βαθμός ελευθερίας για αναζήτηση γνώσης αλλά και για κατασκευές από τους μαθητές. Διευκολύνεται η συνεργατική μάθηση (και κατασκευή) μέσω τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας και διαδικτύων, ενώ επιτρέπεται η χρήση υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού όπως ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες και συνέργεια με λογισμικό που υπάρχει σε όλα τα σχολεία του δικτύου (π.χ. Microsoft Office).

Ακόμη για τον εκπαιδευτικό ο οποίος θέλει να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες ώστε να πειραματισθεί με διάφορα παιδαγωγικά σενάρια, το σύστημα υποστηρίζει λειτουργίες μέσω πολύ εύκολων και φιλικών εργαλείων που του παρέχουν τέτοιες δυνατότητες.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο λογισμικό περιλαμβάνονται δραστηριότητες για:

O       Τεχνολογία Α' Γυμνασίου: Γεωργική τεχνολογία /  Καλλιέργειες / Ενέργεια / Οικολογία / Μέθοδοι εργασίας στην προϊστορική, αρχαία και σύγχρονη εποχή.

O       Τεχνολογία  Β' Γυμνασίου: Ομοίως

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Στο λογισμικό, εκτός από το CD, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α) Οδηγός Εγκατάστασης, β) Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή, γ) Αναλυτικό Εγχειρίδιο Διαχείρισης Σεναρίων Καθηγητή, δ) Εγχειρίδιο Χρήσης Μαθητή

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά προβλήματα και την χρήση του λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το help desk της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση helpdesk@sch.gr και τηλεφωνικώς στον αριθμό 061-960300.

Πίσω στην συνοπτική περιγραφή των έργων


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση seirines@cti.gr.
Οι ενώσεις που μετέχουν στη Β' φάση του έργου μπορούν να απευθύνονται για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο στη διεύθυνση
gramseir@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 29, 2001.