[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Συνεργάτες | Προθεσμίες | Αρχείο | Εργαστήρι | Συζητήσεις | Αξιολόγηση | ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


  Έργο 45: Υ.Π.Ο.Δ.Ε.Ι.Γ.Μ.Α.Τ.Α.

Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Στάδιο Ανάπτυξης

Τελική πιλοτική έκδοση (σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με στόχο να αποτελέσει την αφετηρία για ένα μελλοντικό ολοκληρωμένο προϊόν)

 

Δικαιώματα

Το ΥπΕΠΘ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε όλα τα σχολεία του έργου "Οδυσσέας" και μόνο.

Έγκριση Π.Ι.

Το λογισμικό έχει πάρει την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για δοκιμαστική χρήση στα σχολεία.

Διάθεση

Το λογισμικό έχει διανεμηθεί σε όλα σχεδόν τα σχολεία του έργου ΟΔΥΣΣΕΑΣ και έχει αποσταλεί στους επιμορφωτές. Η αναπαραγωγή του λογισμικού επιτρέπεται μόνο από τον κατασκευαστή του προϊόντος.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λογισμικό με την μορφή παιχνιδιού, διερευνητικού χαρακτήρα, που εφαρμόζει τις νέες  τεχνολογίες των πολυμέσων καθώς και τεχνικές αλληλεπίδρασης με τον χρήστη. Υποστηρίζει το μάθημα της Βυζαντινής Ιστορίας και της Γεωγραφίας ( Κλίμα, Χάρτες, Γεωγραφία της Ελλάδας).

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για εκπαιδευτικό λογισμικό διερευνητικού χαρακτήρα.

H εφαρμογή είναι εξ' ολοκλήρου εντάξιμη στο κύριο διδακτικό έργο και την καθημερινή πραγματικότητα του σχολείου, ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών και της διδακτικής ύλης και συμπληρώνει τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία μέσα απο ένα ευχάριστο περιβάλλον περιήγησης και δράσης για τον μαθητή.

H εφαρμογή εκμεταλλευόμενη πλήρως τις νέες και προηγμένες τεχνολογίες των πολυμέσων και τεχνικές αλληλεπίδρασης με τον χρήστη, προσβλέπει στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εκμεταλλευόμενη την έμφυτη τάση των παιδιών, ιδιαίτερα αυτή της ηλικίας για πειραματισμό και ανακάλυψη.

Oι κύριοι διδακτικοί στόχοι του λογισμικού είναι:

Όσον αφορά την Γεωγραφία της A' Γυμνασίου:

O       H γνωριμία του μαθητή με στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος (πχ άνεμοι, γλυκό νερό, ποταμοί, πόλη κλπ) και η συνειδητοποίηση του ρόλου τους και της σημασίας τους, η κατανόηση των χαρτών, της διάκρισης και σύγκρισής τους, η κατανόηση της έννοιας κλίμακα και η ικανότητα μέτρησης αποστάσεων.

Όσον αφορά την Iστορία της B' Γυμνασίου:

O       H κατανόηση της διάρθρωσης της κρατικής μηχανής της εποχής του Bυζαντίου

O       H γνώση και κατανόηση στοιχείων της Bυζαντινής Oικονομίας

O       H γνώση και κατανόηση στοιχείων της Bυζαντινής Tέχνης

O       H γνωριμία του μαθητή με την καθημερινή ζωή της Bυζαντινής εποχής

O       H κατανόηση μεγάλων ιστορικών γεγονότων εποχής

Oι παραπάνω διδακτικοί στόχοι εξυπηρετούν βασικές παιδαγωγικές αρχές όπως:

O       Aρχή της αυτενέργειας των μαθητών

O       Aρχή της δημιουργίας ενδιαφερόντων στους μαθητές

O       Aρχή της εποπτείας

O       Aρχή της διαμόρφωσης πλήρων, ορθών και σαφών εννοιών

O       Παιδοκεντρική αρχή

O       Aρχή της εγγύτητας στην ζωή

O       Aρχή της εμπέδωσης και της άσκησης

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο λογισμικό περιλαμβάνονται δραστηριότητες για:

O       Γεωγραφία Α΄ Γυμνασίου: Είδη Χαρτών –Κλίμακα- Χάρτης της Ελλάδας – Γεωγραφικές συντεταγμένες

O       Ιστορία Β΄ Γυμνασίου: Μακεδονική Δυναστεία, Περίοδος Κομνηνών, Περίοδος Αγγέλων, Κατάληψη της πόλης από τους Σταυροφόρους, Οικονομική Ζωή του Βυζαντίου, Διοικητικές δομές του Βυζαντινού κράτους, Σχίσμα εκκλησιών, Σταυροφορίες

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Στο λογισμικό, εκτός από το CD, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α) Εγχειρίδιο Χρήσης, β) Βιβλίο Καθηγητή, γ) Βιβλίο Μαθητή.

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά προβλήματα και την χρήση του λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το help desk της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση helpdesk@sch.gr και τηλεφωνικώς στον αριθμό 061-960300.

 

Πίσω στην συνοπτική περιγραφή των έργων


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση seirines@cti.gr.
Οι ενώσεις που μετέχουν στη Β' φάση του έργου μπορούν να απευθύνονται για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο στη διεύθυνση
gramseir@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 29, 2001.