[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Συνεργάτες | Προθεσμίες | Αρχείο | Εργαστήρι | Συζητήσεις | Αξιολόγηση | ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


  Έργο 44: ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Στάδιο Ανάπτυξης

Είναι έτοιμη η τελική πιλοτική έκδοση, η οποία και περιγράφεται στο παρόν κείμενο. Αναπτύσσεται και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2001 το ολοκληρωμένο προϊόν που βασίζεται στην πιλοτική έκδοση.

 

Δικαιώματα

Το ΥπΕΠΘ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε όλα τα σχολεία της "Οδύσσειας" και μόνο.

Έγκριση Π.Ι.

Το λογισμικό έχει πάρει την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για δοκιμαστική χρήση στα σχολεία.

Διάθεση

Το λογισμικό έχει διανεμηθεί σε όλα σχεδόν τα σχολεία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ και έχει αποσταλεί στους επιμορφωτές. Η αναπαραγωγή του λογισμικού επιτρέπεται μόνο από τους δικαιούχους (φορείς του ΥπΕΠΘ, κατασκευαστής).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λογισμικό που συνιστά αντικειμενοστραφές περιβάλλον μοντελοποίησης, υποστηρίζει ποιοτικούς, ημιποσοτικούς και ποσοτικούς συλλογισμούς, και επιτρέπει εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης και οπτικοποίησης μοντέλων. Η ύλη που καλύπτει έχει ως εξής:  Μαθηματικά (αναλογίες), Περιβαλλοντική (Βοτανική–Ζωολογία). Φυσική (κινηματική, δυναμική), Πληροφορική (Θέματα λήψης αποφάσεων).

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

O "ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ" συνιστά ένα περιβάλλον μάθησης που επιτρέπει στους μαθητές, να εκφράζουν τις ιδέες τους, να επινοούν και να σχεδιάζουν μοντέλα καταστάσεων και φαινομένων (πραγματικών ή ιδεατών), να διερευνούν τη συμπεριφορά τους και να τα βελτιώνουν, καθώς και να επικοινωνούν μέσω αυτών με άλλους μαθητές σε επίπεδο τοπικού δικτύου και διαδικτύου.

Οι λόγοι της επιλογής σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού λογισμικού που υποστηρίζει δραστηριότητες μοντελοποίησης είναι δύο ειδών:

O       επιστημολογικής υφής: τα μοντέλα παίζουν κεντρικό ρόλο στις επιστήμες και η μοντελοποίηση είναι μια σημαντική μέθοδος της επιστημονικής έρευνας.

O       μαθησιακής υφής: έρευνες στα πλαίσια της διδακτικής των επιστημών και της γνωστικής ψυχολογίας δείχνουν ότι η εφαρμογή διαδικασιών μοντελοποίησης συνιστά ουσιαστικά μια διαδικασία μάθησης για τον ίδιο το μαθητή που τις εφαρμόζει.

Ο "ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ", είναι ένα αντικειμενοστραφές περιβάλλον μοντελοποίησης, που υποστηρίζει ποιοτικούς, ημιποσοτικούς και ποσοτικούς συλλογισμούς, και επιτρέπει εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης και οπτικοποίησης μοντέλων.

Το περιβάλλον αυτό αποτελείται από πέντε βασικές συνιστώσες: τον «Χώρο των Προβλημάτων - Καταστάσεων», τον «Χώρο Σχεδιασμού του Μοντέλου», τον «Χώρο Δοκιμής του Μοντέλου», το «Ντοσιέ Σημειώσεων», και την «Εγκυκλοπαίδεια: Μοντέλα των Επιστημών», ενώ συγχρόνως υποστηρίζει λειτουργίες μέσω τοπικού δικτύου και διαδικτύου.

Οι κύριοι διδακτικοί - γνωστικοί στόχοι για την αλληλεπίδραση των μαθητών με τον "ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΜΟΝΤΕΛΩΝ" είναι οι ακόλουθοι:

O       να κατανοήσουν οι μαθητές το ρόλο των μοντέλων στις επιστήμες,

O       να αποκτήσουν ικανότητες μοντελοποίησης,

O       να κατανοήσουν έννοιες και νόμους για τα γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται στη μελέτη των προτεινόμενων καταστάσεων

O       να αναπτύξουν ικανότητες έκφρασης με διάφορες αναπαραστάσεις

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο λογισμικό περιλαμβάνονται δραστηριότητες για:

O       Μαθηματικά Α' Γυμνασίου: Αναλογία / Ποσά ανάλογα/ Κλίμακες/ Ποσά αντιστρόφως ανάλογα

O       Μαθηματικά Β' Γυμνασίου: Αναλογία – Συναρτήσεις – Γραμμική εξίσωση

O       Φυσική Β' Γυμνασίου: Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη  κίνηση

O       Βιολογία Γ' Γυμνασίου: Ρύπανση από τροφικές αλυσίδες, Φωτοσύνθεση

O       Οικιακή Οικονομία  Β' Γυμνασίου: Ενέργεια αποθηκευμένη στις τροφές, Θρεπτικά συστατικά, Χημικές αντιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό

O       Βιολογία Γ' Γυμνασίου: Ενέργεια αποθηκευμένη στα φυτά, Τροφική αλυσίδα, Οικοσυστήματα, Ρύπανση νερού

Η μελλοντική ολοκληρωμένη έκδοση του προϊόντος, που αναπτύσσεται αυτόν τον καιρό, θα περιλαμβάνει δραστηριότητες για:

O       Μαθηματικά Β' Γυμνασίου

O       Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου

O       Μαθηματικά Α' Λυκείου

O       Φυσική Β' Γυμνασίου

O       Φυσική Γ' Γυμνασίου

O       Φυσική Α' Λυκείου

O       Βιολογία Β' Λυκείου

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Στο λογισμικό, εκτός από το CD, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α) Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Υπεύθυνο Εργαστηρίου, β) Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Καθηγητή, γ) Οδηγίες Διδασκαλίας για τον Καθηγητή, δ) Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή, ε) Τετράδιο Εργασίας Μαθητή

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά προβλήματα και την χρήση του λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το help desk της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση helpdesk@sch.gr και τηλεφωνικώς στον αριθμό 061-960300.

Πίσω στην συνοπτική περιγραφή των έργων


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση seirines@cti.gr.
Οι ενώσεις που μετέχουν στη Β' φάση του έργου μπορούν να απευθύνονται για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο στη διεύθυνση
gramseir@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 29, 2001.