[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Συνεργάτες | Προθεσμίες | Αρχείο | Εργαστήρι | Συζητήσεις | Αξιολόγηση | ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


  Έργο 42: ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΙ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Στάδιο Ανάπτυξης

Τελική πιλοτική έκδοση (σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με στόχο να αποτελέσει την αφετηρία για ένα μελλοντικό ολοκληρωμένο προϊόν)

 

Δικαιώματα

Το ΥπΕΠΘ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε όλα τα σχολεία της "Οδύσσειας" και μόνο.

Έγκριση Π.Ι.

Το λογισμικό έχει πάρει την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για δοκιμαστική χρήση στα σχολεία.

Διάθεση

Το λογισμικό έχει διανεμηθεί σε όλα σχεδόν τα σχολεία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ και έχει αποσταλεί στους επιμορφωτές. Η αναπαραγωγή του λογισμικού επιτρέπεται μόνο από τους δικαιούχους (φορείς του ΥπΕΠΘ, κατασκευαστής).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον, για την εισαγωγή των διανυσματικών εννοιών και των   σχετικών φυσικών μεγεθών. Εξετάζονται οι έννοιες : θέσης - μετατόπισης κίνησης,δύναμης, δύναμης – κίνησης , δύναμης – ορμής.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μικρόκοσμοι διανυσμάτων» είναι ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον, υποστηριζόμενο από υπολογιστές και δίκτυο, για εισαγωγή των διανυσματικών εννοιών και των σχετικών φυσικών μεγεθών. Η επιλογή των θεματικών ενοτήτων και η εκπαιδευτική σχεδίαση υπαγορεύθηκαν από τις ιδιαίτερες δυσκολίες που έχουν οι μαθητές στη κατανόηση των διανυσματικών εννοιών στα Μαθηματικά και στη Φυσική, καθώς και των φυσικών φαινομένων που επιπλέον εισάγουν παρανοήσεις και αδρανή γνώση.

Το λογισμικό παρέχει τις παρακάτω διδακτικές ενότητες - μικρόκοσμους με στοιχεία ανοικτού διερευνητικού περιβάλλοντος που υποστηρίζονται από προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης και έτοιμα σενάρια:

O       Μικρόκοσμος διανυσμάτων θέσης - μετατόπισης

O       Μικρόκοσμος κινήσεων

O       Μικρόκοσμος δυνάμεων

O       Μικρόκοσμος δυνάμεων και κίνησης

O       Μικρόκοσμος δύναμης - ορμής

Ο καθηγητής επιλέγει από τα έτοιμα σενάρια που περιέχονται στο λογισμικό, ή μπορεί να δημιουργήσει δικά του σενάρια, προτείνει δραστηριότητες στους μαθητές είτε ατομικά είτε σε μικρές ομάδες, και συζητά μαζί τους, με αφορμή τα αποτελέσματα των ενεργειών τους.

Ο μαθητής εργάζεται πάνω σε σενάρια που προτείνει ο καθηγητής, ή συνθέτει το δικό του περιβάλλον και μέσα σ’ αυτό, εκτελεί δραστηριότητες που σχετίζονται με διανυσματικά μεγέθη, κάνει υπολογισμούς και προβλέπει τα στοιχεία τους, παρατηρεί τα αποτελέσματα των προβλέψεών του μέσα από προσομοιώσεις κινήσεων, πειραματίζεται με διαφορετικές τιμές παραμέτρων και συγκρίνει με την πραγματικότητα. Παρέχονται ακόμα δυνατότητες χρήσης δικτύου για επικοινωνία με μαθητές και καθηγητές του ίδιου ή άλλων σχολείων.

Το λογισμικό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι απλό στη χρήση του, και να δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να το χρησιμοποιεί ανάλογα με την γνώση του και τις ικανότητες που έχει αναπτύξει. Ο χώρος εργασίας περιλαμβάνει σκηνικά, αντικείμενα με ιδιότητες και ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει εργαλεία και να αναπτύξει δραστηριότητες που παραπέμπουν σε πραγματικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο λογισμικό περιλαμβάνονται δραστηριότητες για:

O       Φυσική Γ΄ Γυμνασίου: Κινηματική-είδη κίνησης/ Έννοια ταχύτητας σαν διανυσματικό μέγεθος/ Μεταβολή του διανύσματος της ταχύτητας στα διάφορα είδη κίνησης/ Σύνθετη κίνηση/ Σχετική κίνηση/ Επιτάχυνση σαν διανυσματικό μέγεθος/ Σχέση ταχύτητας- επιτάχυνσης, Δυναμική – συμβολισμός δυνάμεων με διανύσματα/ σύνθεση δυνάμεων/ Η δύναμη σαν αιτία παραμόρφωσης/ Νόμοι του Νεύτωνα / Τριβή, Βάρος /Βαρύτητα/ Ελεύθερη πτώση

O       Μαθηματικά  Γ΄ Γυμνασίου: Χρησιμότητα Διανυσμάτων, Ιδιότητες διανυσμάτων, Πράξεις διανυσμάτων, Διάνυσμα θέσης, Συνιστώσες διανύσματος, Ορθογώνιο σύστημα αξόνων

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Στο λογισμικό, εκτός από το CD, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α) Εγχειρίδιο Χρήσης, β) Συμβουλευτικός Οδηγός για τον Καθηγητή, γ) Τετράδιο Μαθητή - Μαθήτριας

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά προβλήματα και την χρήση του λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το help desk της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση helpdesk@sch.gr και τηλεφωνικώς στον αριθμό 061-960300.

Πίσω στην συνοπτική περιγραφή των έργων


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση seirines@cti.gr.
Οι ενώσεις που μετέχουν στη Β' φάση του έργου μπορούν να απευθύνονται για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο στη διεύθυνση
gramseir@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 29, 2001.