[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Συνεργάτες | Προθεσμίες | Αρχείο | Εργαστήρι | Συζητήσεις | Αξιολόγηση | ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


  Έργο 39: ΕΦΤΕΚΠΕΜ

Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Στάδιο Ανάπτυξης

Τελική πιλοτική έκδοση (σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με στόχο να αποτελέσει την αφετηρία για ένα μελλοντικό ολοκληρωμένο προϊόν)

 

Δικαιώματα

Το ΥπΕΠΘ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε όλα τα σχολεία της "Οδύσσειας" και μόνο.

Έγκριση Π.Ι.

Το λογισμικό έχει πάρει την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για δοκιμαστική χρήση στα σχολεία. Οι καθηγητές που θα το χρησιμοποιήσουν θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα λάθη που έχουν εντοπισθεί στο περιεχόμενο του λογισμικού κατά την αξιολόγησή του από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

O       Στο Κέντρο διαλέξεων, η πρώτη διάλεξη των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων αν διακοπεί πριν ολοκληρωθεί, οι υπόλοιπες διαλέξεις δεν λειτουργούν, εμφανίζονται ως τίτλοι αλλά ο χρήστης δεν μπορεί να τις ενεργοποιήσει (κολλάει). 

O       Στη διάλεξη "Τα είδη των κυμάτων" δεν παρουσιάζεται κείμενο

O       Στο 3ο πείραμα ηχητικών κυμάτων η ένταση του ήχου (ηχητικά)  είναι ίδια στις περιοχές πυκνωμάτων και αραιωμάτων. Στη λεζάντα όπου εμφανίζεται η σχέση της έντασης κατά τη συμβολή, στα πυκνώματα (σκούρες περιοχές- αθροιστικά) οι τιμές είναι μικρότερες από εκείνες των αραιωμάτων (ανοιχτόχρωμες περιοχές- αφαίρεση), ενώ θα έπρεπε να είναι το αντίθετο.

Διάθεση

Το λογισμικό έχει διανεμηθεί σε μεμονωμένα σχολεία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ και έχει αποσταλεί σε ορισμένους επιμορφωτές. Η αναπαραγωγή του λογισμικού επιτρέπεται μόνο από τους δικαιούχους (φορείς του ΥπΕΠΘ, κατασκευαστής).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λογισμικό παρουσίασης που περιέχει πειράματα, προσομοιώσεις, και υλικό πολυμέσων και παρέχει πρόσβαση  στο Internet. Το αντικείμενο του λογισμικού είναι τα “Κύματα” (Μηχανικά, Ηχητικά, Ηλεκτρομαγνητικά).

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το λογισμικό αποτελείται από ένα σύνολο εργαλείων και υλικών πολυμέσων, τα οποία φιλοξενούνται σε ένα ιδεατό χώρο εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών. Το αντικείμενο του λογισμικού είναι τα “Κύματα” με τις εξής τρεις υποενότητες: Μηχανικά Κύματα, Ηχητικά κύματα, Ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

Κατά την εκτέλεση του λογισμικού ερευνητικές ομάδες μαθητών, αποτελούμενες από τρία έως τέσσερα μέλη, επιλέγουν και δουλεύουν σε κάθε μία (ή και σε όλες) από τις τρεις θεματικές ενότητες του λογισμικού, ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, οι μαθητές υποβάλλονται στην επιστημονική διαδικασία (προϋπάρχουσα έρευνα, συλλογή δεδομένων, εξαγωγή και ερμηνεία αποτελεσμάτων, δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων τους), η οποία κινητοποιεί τους μαθητές να πάρουν μέρος ενεργητικά στη μάθηση. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα στις αντίστοιχες οθόνες του λογισμικού, δηλαδή στις οθόνες : "Εργαστηρίου Φυσικής", "Βιβλιοθήκης", "Διαλέξεων", "Εντευκτηρίου". Το τελικό αποτέλεσμα όλης αυτής της εργασίας είναι η παρουσίασή της από τους μαθητές στην τάξη τους.

Το λογισμικό περιέχει πειράματα, προσομοιώσεις, κείμενα, εικόνες, ήχο, video, ερωτήσεις, τέστ, πρόσβαση στο Internet, στις αντίστοιχες οθόνες, που παρέχουν στο μαθητή την ευκαιρία χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα αλλαγής κειμένων και ερωτήσεων από τον καθηγητή της τάξης, ώστε το υλικό να προσαρμόζεται στο εκάστοτε επίπεδο της τάξης που διδάσκεται.

Οι παιδαγωγικοί στόχοι του λογισμικού είναι:

O       Ανάπτυξη λογικής διανόησης και κριτικού πνεύματος.

O       Ανάπτυξη παρατηρητικότητας.

O       Ανάπτυξη πειραματικής δεξιότητας.

O       Ανάπτυξη φαντασίας.

O       Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας-επικοινωνία.

O       Εκτίμηση προτύπων και σχέσεων.

O       Ανάπτυξη των αποτελεσμάτων της εργασίας των μαθητών και κοινωνικός έλεγχος.

O       Πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την επιστημονική έρευνα.

O       Πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη Φυσική, μέσω εφαρμογών της στην καθημερινή ζωή.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο λογισμικό περιλαμβάνονται δραστηριότητες για:

O       Φυσική  Γ΄ Γυμνασίου: Γενικά περί κυμάτων, Ηχητικά κύματα, Πείραμα μέτρησης ταχύτητας ήχου, Ηλεκτρομαγνητικά κύματα

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Στο λογισμικό, εκτός από το CD, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α) Οδηγίες Εγκατάστασης, β) Συνοδευτικό υλικό για τον καθηγητή, γ) Συνοδευτικό υλικό για τον μαθητή

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά προβλήματα και την χρήση του λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το help desk της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση helpdesk@sch.gr και τηλεφωνικώς στον αριθμό 061-960300.

Πίσω στην συνοπτική περιγραφή των έργων


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση seirines@cti.gr.
Οι ενώσεις που μετέχουν στη Β' φάση του έργου μπορούν να απευθύνονται για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο στη διεύθυνση
gramseir@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 29, 2001.