[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Συνεργάτες | Προθεσμίες | Αρχείο | Εργαστήρι | Συζητήσεις | Αξιολόγηση | ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


  Έργο 29: ΑΣΧΟΛΕΙΟΝ

Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Στάδιο Ανάπτυξης

Τελική πιλοτική έκδοση (σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με στόχο να αποτελέσει την αφετηρία για ένα μελλοντικό ολοκληρωμένο προϊόν)

 

Δικαιώματα

Το ΥπΕΠΘ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε όλα τα σχολεία της "Οδύσσειας" και μόνο.

Έγκριση Π.Ι.

Εκκρεμεί επαναξιολόγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Διάθεση

Το λογισμικό έχει διανεμηθεί σε μεμονωμένα σχολεία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ και έχει αποσταλεί σε ορισμένους επιμορφωτές. Η αναπαραγωγή του λογισμικού επιτρέπεται μόνο από τους δικαιούχους (φορείς του ΥπΕΠΘ, κατασκευαστής).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λογισμικό σπονδυλωτής μορφής ,με αντικειμενοστραφή  προγραμματισμό. Έχει τη μορφή παιγνιδιού και διαπραγματεύεται τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα :

O       Φυσική / Αστρονομία (Μηχανική, Αστροφυσική)

O       Ιστορία (Ανακαλύψεις ,Επιστήμες και Τέχνες 15ος-18ος αιώνας. Αναγέννηση και ανθρωπισμός),

O       Μαθηματικά (Συναρτήσεις, Τριγωνομετρία, Διανύσματα, Σφαίρα),

O       Βιολογία (Κύτταρο, Γενετική, Οργανισμός και περιβάλλον, Οικολογία).

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το εκπαιδευτικό λογισμικό Διαστημικό Σχολείο αποτελεί ένα πολυ-χρηστικό παιγνίδι για τους μαθητές του Γυμνασίου το οποίο είναι ταυτόχρονα και καινοτομικό όσον αφορά τον τρόπο παρουσίασης γνωστικών αντικειμένων από όλο το φάσμα του αναλυτικού προγράμματος της Γ΄ γυμνασίου. Η εφαρμογή συνδυάζει όχι μόνον συγκεκριμένες έννοιες, που αναπτύσσονται στα επί μέρους εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα (φυσική, ιστορία, μαθηματικά και βιολογία) αλλά συνεισφέρει σε μία σφαιρική αντιμετώπιση των εν λόγω εννοιών πέρα των ορίων των κλασσικών μαθημάτων του γυμνασίου προσφέροντας έτσι μία διεπιστημονική άποψη και σύνδεσή τους.

Ο μύθος τοποθετείται στο -όχι πολύ μακρινό- μέλλον όπου οι γειτονικοί πλανήτες έχουν κατοικηθεί από την ανθρωπότητα και που οι άνθρωποι εκεί ζουν σε ειδικούς διαστημικούς σταθμούς-αποικίες. Η Σελήνη αποτελεί τη βασική αποικία συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων. Ο Σεληνιακός Σταθμός που βρίσκεται στην επιφάνεια της σελήνης καλύπτεται από έναν εδικό θόλο ο οποίος επιτρέπει στο ηλιακό φως να εισέρχεται, φιλτράρει όμως την υπεριώδη ακτινοβολία που είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Μέσα στο θόλο υπάρχει τεχνητή ατμόσφαιρα. Ο σταθμός περιβάλλεται από σήραγγες οι οποίες τον συνδέουν με τα δύο κοσμοδρόμια (εξέδρες άφιξης και αναχώρησης των διαστημοπλοίων). Οι δύο σήραγγες οδηγούν σε ένα χώρο υποδοχής από όπου οι ταξιδιώτες κατευθύνονται στο εσωτερικό του σταθμού. Πέραν από τους διάφορους βοηθητικούς χώρους ο σταθμός διαθέτει Κέντρο Βιολογίας (το οποίο περιλαμβάνει και το Τεχνητό Οικοσύστημα του σταθμού), Κέντρο Φυσικής, Κέντρο Πληροφορικής, Κέντρο Επικοινωνιών, Κέντρο Ψυχαγωγίας, Βιβλιοθήκη, Αποθήκες, Ιατρικό Κέντρο, Σταθμό Ηλεκτρισμού κλπ.

Η μορφή του λογισμικού είναι σπονδυλωτή (modular) και  αντικειμενοστραφής (object-oriented), ενώ σε ορισμένα τμήματα χρησιμοποιούνται "ψηφίδες" (components). Η εφαρμογή είναι χωρισμένη σε αριθμό τμημάτων (Μαθησιακές δραστηριότητες / πειράματα, Περιβάλλον παρουσίασης γνώσεων - “Βιβλίο Επιβίωσης”, Περιβάλλον επικοινωνίας, Εργαλείο δόμησης και παρουσίασης HTML σελίδων κλπ) τα οποία είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους και για κάθε ένα από αυτά χρησιμοποιήθηκε το πλέον κατάλληλο εργαλείο ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση βασίζονται σε αντικειμενοστραφείς τεχνικές. Χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία ActiveX, ενώ η γλώσσα υλοποίησης των components ήταν η Java της Microsoft, J++. Βασική απαίτηση για την καλή λειτουργία της εφαρμογής είναι η συνεχής προσθήκη νέου υλικού και πληροφοριών όπως για παράδειγμα τα σχόλια των μαθητών και των δασκάλων, ενδιαφέρουσες εργασίες, χρήσιμες πηγές στο Internet κλπ.

Η συνολική δομή και συγκρότηση της εφαρμογής βασίζεται σε ένα πλαίσιο παιδαγωγικών αντιλήψεων στο οποίο κυριαρχεί μία σύγχρονη ψυχοπαιδαγωγική θέση με βάση την οποία η γνώση δεν μεταφέρεται αλλά οικοδομείται, τόσο στο πλαίσιο της κοινωνικής – διδακτικής αλληλεπίδρασης όσο και σε αυτά της οργανωμένης αλληλεπίδρασης υπολογιστή-παιδιού.

Στα Μαθηματικά, η προσπάθεια στρέφεται κυρίως προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων οι οποίες ανταποκρίνονται σε βασικές μαθηματικές ανάγκες όπως αυτές προσδιορίζονται από το αναλυτικό πρόγραμμα. Έτσι, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην κατανόηση βασικών μαθηματικών εννοιών και την εφαρμογή τους στη λύση προβλημάτων, στο χειρισμό των μεταβλητών και συναρτήσεων, στις σχέσεις μαθηματικών μεγεθών.

Στη Φυσική και τη Βιολογία οι επιλογές στρέφονται προς δύο κατευθύνσεις. Στην πρώτη, επιχειρείται η προσπάθεια αναδιοργάνωσης των βιωματικών νοητικών παραστάσεων των μαθητών και η διαμόρφωση στη σκέψη τους νέων αναπαραστάσεων οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά συμβατά με αυτά των Φυσικών Επιστημών. Στην δεύτερη κατεύθυνση, ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στη μύηση των μαθητών στην επιστημονική μεθοδολογία και στην ανάπτυξη επιστημονικών στάσεων απέναντι στα προβλήματα.

Στην Ιστορία, η ανάπτυξη της εφαρμογής επιχειρεί από τη μία πλευρά να οδηγήσει τα παιδιά στην προσέγγιση ιστορικών θεμάτων μέσα από μία συνεχή μετακίνηση μεταξύ παρόντος και παρελθόντος και από την άλλη να βοηθήσει τα παιδιά να αντιληφθούν τα άλλα διδακτικά αντικείμενα ως προϊόντα ιστορικών διαδικασιών ανταποκρινομένων σε πραγματικά κοινωνικά και πολιτισμικά προβλήματα.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο λογισμικό περιλαμβάνονται δραστηριότητες για:

O       Ιστορία  Γ' Γυμνασίου: Ανακαλύψεις Νέων Χρόνων, Γράμματα, επιστήμες και Τέχνες από τον 15ο μέχρι τις αρχές του 17ου αιώνα, Γράμματα , επιστήμες και Τέχνες κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, Αναγέννηση και ανθρωπισμός

O       Βιολογία Γ' Γυμνασίου: Κυτταρολογία, Γενετική, Οργανισμός και περιβάλλον, Οικολογία

O       Φυσική Γ'  Γυμνασίου: Βαρύτητα/ επιτάχυνση της βαρύτητας/ Κυκλική κίνηση/ Διάγραμμα επιτάχυνσης- χρόνου / Βολές- Γωνίες βολής, Αστροφυσική- Ατμόσφαιρα πλανητών/ Αρης

O       Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου: Συναρτήσεις/ Γραφική παράσταση συνάρτησης, Τριγωνομετρία/ Τριγωνομετρικές συναρτήσεις, Διανύσματα, Σφαίρα/ Όγκος- Εμβαδόν επιφανείας σφαίρας

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Στο λογισμικό, εκτός από το CD, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α) Βιβλίο Καθηγητή, β) Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή, γ) Βιβλίο Μαθητή, δ) Εγχειρίδιο Χρήσης Μαθητή.

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά προβλήματα και την χρήση του λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το help desk της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση helpdesk@sch.gr και τηλεφωνικώς στον αριθμό 061-960300.

Πίσω στην συνοπτική περιγραφή των έργων


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση seirines@cti.gr.
Οι ενώσεις που μετέχουν στη Β' φάση του έργου μπορούν να απευθύνονται για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο στη διεύθυνση
gramseir@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 29, 2001.