[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Συνεργάτες | Προθεσμίες | Αρχείο | Εργαστήρι | Συζητήσεις | Αξιολόγηση | ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


  Έργο 27: ΔΙΑΝΟΙΑ

Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Στάδιο Ανάπτυξης

Τελική πιλοτική έκδοση (σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με στόχο να αποτελέσει την αφετηρία για ένα μελλοντικό ολοκληρωμένο προϊόν)

 

Δικαιώματα

Το ΥπΕΠΘ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε όλα τα σχολεία της "Οδύσσειας" και μόνο.

Έγκριση Π.Ι.

Το λογισμικό έχει πάρει την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για δοκιμαστική χρήση στα σχολεία. Οι καθηγητές που θα το χρησιμοποιήσουν θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα λάθη που έχουν εντοπισθεί στο περιεχόμενο του λογισμικού κατά την αξιολόγησή του από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

O       Ανάμειξη σε ορισμένες περιπτώσεις μυθολογικών στοιχείων και προσώπων με ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα (π.χ., στη θεματική κατηγορία “γεγονότα” παρουσιάζονται ισότιμα και με αύξοντα αριθμό “η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας”, η “Αργοναυτική Εκστρατεία”, “η κάθοδος των Ηρακλειδών”, “η κατάκτηση της Κνωσού από τους Μυκηναίους” κ.α.).

O       Σε λίγες περιπτώσεις, αναντιστοιχία κειμένου εικόνας (π.χ., οι οχυρώσεις νεολιθικής εποχής εικονογραφούνται με αιχμές βελών).

O       Ορισμένα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη (π.χ., απηχεί, η μινωική ιερογλυφικά) καθώς και τυπογραφικά λάθη (π.χ. ανάγλυφε)

O       Λανθασμένη περιγραφή ή ορολογία σε ορισμένα λήμματα (π.χ., η περιγραφή που δίνεται για τη Γραμμική Α΄ γραφή αναφέρεται σε ταφές, “ταφικά περιφράγματα” αντί “ταφικοί περίβολοι”).

Διάθεση

Το λογισμικό έχει διανεμηθεί σε μεμονωμένα σχολεία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ και έχει αποσταλεί σε ορισμένους επιμορφωτές. Η αναπαραγωγή του λογισμικού επιτρέπεται μόνο από τους δικαιούχους (φορείς του ΥπΕΠΘ, κατασκευαστής).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λογισμικό που βασίζεται στην παρουσίαση  HTML σελίδων και υποστηρίζει και συμπληρώνει το μάθημα της Ιστορίας  και συγκεκριμένα την περίοδο των Προϊστορικών Χρόνων και του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Κύριο σενάριο χρήσης είναι, η διερεύνηση σε μεγάλο σύνολο πολυμεσικής  πληροφορίας και διάφορες πηγές, η συλλογή στοιχείων και η σύνθεση εργασιών  με την παρεμβολή των απόψεων του χρήστη.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το εκπαιδευτικό λογισμικό υποστηρίζει και συμπληρώνει το μάθημα της Ιστορίας αλλά και την γενικότερη εκπαιδευτική προσπάθεια για τη ενίσχυση της πολιτιστικής καλλιέργειας του μαθητή. Έχει διαφορετική προσέγγιση από αυτή του κανονικού μαθήματος. Εκτός από τα έτοιμα μαθήματα και εργασίες, το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα σύνθεσης και παραγωγής παρουσιάσεων για διάφορα θέματα επιλογής του διδάσκοντα. Ο αριθμός των θεμάτων μπορεί να είναι “απεριόριστος” χάρις στο μεγάλο μέγεθος και την ευρύτητα του υποκειμένου υλικού (πολυμεσικού περιεχομένου).

Η χρήση του λογισμικού μπορεί να γίνεται ανεξάρτητα από την πορεία του συγκεκριμένου μαθήματος και από το ωρολόγιο πρόγραμμα. Mπορεί επίσης να γίνεται, μέσω της εκπόνησης εργασιών, και σαν εμβάθυνση και συνέχιση του θέματος που διδάσκεται στο κανονικό μάθημα και για ενίσχυση της πολλαπλότητας απόψεων για το συγκεκριμένο θέμα.

Οι παιδαγωγικοί στόχοι εστιάζουν κυρίως στην ενίσχυση της ικανότητας διερεύνησης και κριτικής επεξεργασίας την πληροφοριών. Η μέγιστη δυνατότητα διερεύνησης από πλευράς τεχνολογίας παρέχεται σήμερα με τη χρήση του Παγκόσμιου Ιστού και αυτός είναι ένας από του λόγους της υβριδικής φύσης (on-line, off-line) του λογισμικού. Επιπλέον, προωθείται η απόκτηση από τον μαθητή της δυνατότητας να αξιολογεί τα γεγονότα, να εντοπίζει τις αιτίες τους, να βρίσκει σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλουχίας μεταξύ τους. Αντίστοιχα, το σύστημα από τεχνικής πλευράς ενισχύει την ουσιαστική συμμετοχή του μαθητή στην εκπόνηση της εργασίας, με δικά του κείμενα, κριτική, αξιολογήσεις, κ.λ.π. Στην ίδια κατεύθυνση, παιδαγωγικό απαιτούμενο και μετρήσιμο κριτήριο αξιολόγησης είναι ο βαθμός παρέμβασης του μαθητή στην εκπόνηση της εργασίας αντί της απλής συρραφής οθονών.

Οι αναλυτικοί στόχοι μετατράπηκαν σε απαιτήσεις χρηστών που καθόρισαν το σχεδιασμό του λογισμικού. Η υβριδική φύση του λογισμικού αποτελεί βασική επιλογή, τόσο για την κάλυψη των αναγκών όσο και για την ισχυροποίηση της βιωσιμότητας του προϊόντος. Κύριο σενάριο χρήσης είναι, συνοπτικά, η διερεύνηση σε μεγάλο σύνολο πολυμεσικής πληροφορίας και διάφορες πηγές, η συλλογή στοιχείων και η σύνθεση με την παρεμβολή των απόψεων του χρήστη.

Το τελικό προϊόν περιλαμβάνει αρκετές και σημαντικές υπηρεσίες και έτοιμα υποδείγματα μαθημάτων και εργασιών διερεύνησης. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες και εφαρμογές περιλαμβάνουν: έξυπνους υπερσυνδέσμους, μηχανή αναζήτησης, θεματικό κατάλογο, χρονολόγιο, σύστημα γεωγραφικής πλοήγησης σε χάρτες, περιβάλλον συγγραφής εργασιών από μαθητές, περιβάλλον συγγραφής οθονών από ιστορικούς και αρχαιολόγους, εστιασμένη αναζήτηση, καθοδηγούμενη πλοήγηση, αξιολόγηση προόδου. Το όλο περιβάλλον είναι ολοκληρωμένο στο σχολικό VPN.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο λογισμικό περιλαμβάνονται δραστηριότητες για:

O       Ιστορία Α' Γυμνασίου: Ανατολικοί πολιτισμοί, Δυτικοί πολιτισμοί και αίτια που οδήγησαν στην ανάπτυξή τους, Πολιτικά συστήματα, Πολιτική, Πολιτισμός – Τέχνες, Διακρατικές σχέσεις /συμφωνίες – αντιθέσεις, Γεωγραφική κατανομή της ελληνικής παρουσίας/ Παράλια Ιωνίας/ Εύξεινος Πόντος/ Αιγαίο/ Ηπειρωτική Ελλάδα/ Ιόνια/ Κάτω Ιταλία / Σικελία, Οικονομική Ανάπτυξη των περιοχών αυτών, Κοινωνική οργάνωση, Πολιτισμός- Αρχιτεκτονική/ εξέλιξη κατοικίας/ Μυκηναϊκά και Μινωικά ανάκτορα/ Οχυρώσεις /τάφοι/ Κεραμική Γλυπτική/ Μεταλλουργία, Τα ελληνικά κράτη/ Η ελληνική πόλις /Πολιτεύματα/ Δυναστείες, Γλώσσα/ Θρησκεία/ Έθιμα /Επιστήμες/ Λογοτεχνία/ Αθλητισμός

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Στο λογισμικό, εκτός από το CD, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α) Οδηγίες Εγκατάστασης στο Σχολικό Εργαστήριο, β) Οδηγίες Χρήσης του Λογισμικού στην Τάξη, γ) Εγχειρίδιο Χρήσης - Συμπλήρωμα για τον Εκπαιδευτικό, δ) Εγχειρίδιο Χρήσης

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά προβλήματα και την χρήση του λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το help desk της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση helpdesk@sch.gr και τηλεφωνικώς στον αριθμό 061-960300.

Πίσω στην συνοπτική περιγραφή των έργων


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση seirines@cti.gr.
Οι ενώσεις που μετέχουν στη Β' φάση του έργου μπορούν να απευθύνονται για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο στη διεύθυνση
gramseir@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 29, 2001.