[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Συνεργάτες | Προθεσμίες | Αρχείο | Εργαστήρι | Συζητήσεις | Αξιολόγηση | ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


  Έργο 17: ΧΗ.ΠΟ.ΛΟ

Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Στάδιο Ανάπτυξης

Τελική πιλοτική έκδοση (σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με στόχο να αποτελέσει την αφετηρία για ένα μελλοντικό ολοκληρωμένο προϊόν)

 

Δικαιώματα

Το ΥπΕΠΘ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε όλα τα σχολεία της "Οδύσσειας" και μόνο.

Έγκριση Π.Ι.

Το λογισμικό έχει πάρει την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για δοκιμαστική χρήση στα σχολεία. Οι καθηγητές που θα το χρησιμοποιήσουν θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα λάθη που έχουν εντοπισθεί στο περιεχόμενο του λογισμικού κατά την αξιολόγησή του από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

O       Στον περιοδικό πίνακα η σχετική ατομική μάζα αναφέρεται ως ατομικό βάρος. Επίσης η πυκνότητα δίνεται σε μονάδες g/ml και όχι g/mL.

O       5.1.3, Δ.2.5 Στο διάγραμμα «της (και όχι της μεταβολής της) μάζας συναρτήσει του όγκου» πρέπει η μάζα να παριστάνεται στον άξονα ψ και ο όγκος στον άξονα χ.

O       5.4.3, Δ.1. δ1.2 Η άνοδος της στάθμης του νερού είναι πάνω από το 1/5 που θα έπρεπε να είναι, αφού ο όγκος του οξυγόνου είναι το 1/5 του όγκου του αέρα.

Διάθεση

Το λογισμικό έχει διανεμηθεί σε μεμονωμένα σχολεία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ και έχει αποσταλεί σε ορισμένους επιμορφωτές. Η αναπαραγωγή του λογισμικού επιτρέπεται μόνο από τους δικαιούχους (φορείς του ΥπΕΠΘ, κατασκευαστής).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λογισμικό διαδραστικών πολυμέσων, για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Χημείας στο Γυμνάσιο. Περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια της Χημείας (1) Φυσικά και χημικά φαινόμενα (2) Υλικά και ιδιότητές τους (3) Νερό /είδη νερού Διαλυτική Ικανότητα επεξεργασία (4) Χημική αντίδραση και ταχύτητα της (5) Αέρας: Οξυγόνο,  Άζωτο, Διοξείδιο του άνθρακα (6) Σειρά δραστικότητας μετάλλων.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για εκπαιδευτικό λογισμικό με διαδραστικά πολυμέσα που στοχεύει να υποστηρίξει την διδασκαλία της Χημείας στο γυμνάσιο. Ο σχεδιασμός του πολυμεσικού υλικού αποπειράται την αξιοποίηση της υπάρχουσας παιδαγωγικής, διδακτικής και ερευνητικής εμπειρίας στην περιοχή των φυσικών επιστημών, εκμεταλλευόμενος τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και την υπάρχουσα τεχνογνωσία παραγωγής εκπαιδευτικού λογισμικού.

Για το υλικό του λογισμικού έχουν επιλεγεί έξι βασικά κεφάλαια της Χημείας, ενώ για κάθε σενάριο χρήσης καθορίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι, οι δράσεις καθηγητή και μαθητών, καθώς και τα μέσα αξιολόγησης του μαθησιακού αποτελέσματος.

Το λογισμικό συμπληρώνει το αναλυτικό πρόγραμμα με στοιχεία που από τη φύση τους δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν με την κλασσική συμβατική μορφή του βιβλίου, ενώ επιδιώκει να εκμεταλλευθεί τα εκτεταμένα και ήδη διαθέσιμα διεθνώς ερευνητικά δεδομένα που αφορούν στο προσδιορισμό των κεντρικών δυσκολιών κατανόησης και εκμάθησης των βασικών εννοιών της Χημείας (των εμποδίων-στόχων κατά την ορολογία της Διδακτικής της Χημείας).

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο λογισμικό περιλαμβάνονται δραστηριότητες για:

O       Χημεία Β΄ Γυμνασίου: Φυσικά – Χημικά φαινόμενα, Μετάβαση από τη μία φυσική κατάσταση στην άλλη/Υλικά και ιδιότητες τους, Νερό- είδη νερού- διαλυτική ικανότητα του νερού, Χημική αντίδραση και η ταχύτητά της/ Ενεργειακές μεταβολές στην διάρκεια χημικής αντίδρασης/ Μίγματα, Αέρας /Οξυγόνο/ Άζωτο/, Διοξείδιο του άνθρακα, Σειρά δραστικότητας μετάλλων

O       Βιολογία Β' Γυμνασίου: Αναπνοή , Φωτοσύνθεση, Μεταβολές φυσικής κατάστασης, Βιολογικός καθαρισμός νερού/ Παρουσία του νερού στον ανθρώπινο οργανισμό, Καύση στους έμβιους οργανισμούς, Κύκλος αζώτου/ Κύκλος οξυγόνου/ Κύκλος διοξειδίου του άνθρακα/ Ποιοτική σύσταση του αέρα

O       Φυσική Β' Γυμνασίου: Μέτρηση βασικών και παραγώγων φυσικών μεγεθών/ Διεθνές σύστημα μονάδων, Υλικά και ιδιότητές τους/ σημείο βρασμού, τήξης , πήξης/ Ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα, Αέρας, Οξυγόνο , Άζωτο, Διοξείδιο του άνθρακα / Τα στρώματα της ατμόσφαιρας

O       Μαθηματικά Β' Γυμνασίου: Γραφικές παραστάσεις, Ραβδογράμματα, Κατασκευή διαγραμμάτων

O       Περιβάλλον Β' Γυμνασίου: Νερό /απορρύπανση του νερού/ Επικίνδυνα αέρια/ τρόποι εξοικονόμησης νερού, Φαινόμενο του θερμοκηπίου/ Τρύπα του όζοντος, Ανακύκλωση των μετάλλων

O       Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου: Σχηματισμός σπηλαίων, σταλακτίτες , σταλαγμίτες, Κύκλος νερού στη φύση

O       Ιστορία Β' Γυμνασίου: Εποχή του χαλκού, Εποχή του σιδήρου

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Στο λογισμικό, εκτός από το CD, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α) Τεχνικό Εγχειρίδιο - Οδηγίες Εγκατάστασης-Χρήσης, β) Οδηγός Χρήσης Καθηγητή, γ) Οδηγός Χρήσης Μαθητή

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά προβλήματα και την χρήση του λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το help desk της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση helpdesk@sch.gr και τηλεφωνικώς στον αριθμό 061-960300.

Πίσω στην συνοπτική περιγραφή των έργων


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση seirines@cti.gr.
Οι ενώσεις που μετέχουν στη Β' φάση του έργου μπορούν να απευθύνονται για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο στη διεύθυνση
gramseir@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 29, 2001.