[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Συνεργάτες | Προθεσμίες | Αρχείο | Εργαστήρι | Συζητήσεις | Αξιολόγηση | ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


  Έργο 16: ΓΑΙΑ

Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Στάδιο Ανάπτυξης

Είναι έτοιμη η τελική πιλοτική έκδοση, η οποία και περιγράφεται στο παρόν κείμενο. Αναπτύσσεται και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2001 το ολοκληρωμένο προϊόν που βασίζεται στην πιλοτική έκδοση.

 

Δικαιώματα

Το ΥπΕΠΘ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε όλα τα σχολεία της "Οδύσσειας" και μόνο.

Έγκριση Π.Ι.

Το λογισμικό έχει πάρει την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για δοκιμαστική χρήση στα σχολεία.

Διάθεση

Το λογισμικό έχει διανεμηθεί σε όλα σχεδόν τα σχολεία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ και έχει αποσταλεί στους επιμορφωτές. Η αναπαραγωγή του λογισμικού επιτρέπεται μόνο από τους δικαιούχους (φορείς του ΥπΕΠΘ, κατασκευαστής).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διερευνητικό εκπαιδευτικό λογισμικό με διαθεματικό χαρακτήρα που εξυπηρετεί το στόχο της σφαιρικής προσέγγισης των θεμάτων που αφορούν την Γη και υποστηρίζει την πειραματική μέθοδο έρευνας. Με τη ΓΑΙΑ είναι δυνατή η μελέτη: (α) των γεωγραφικών χαρακτηριστικών της Γης, (β) του μαγνητικού πεδίου της, (γ) της κίνησης των δορυφόρων και (δ) ο υπολογισμός της ακτίνας της  Γης.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΓΑΙΑ είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό με διαθεματικό χαρακτήρα το οποίο ανταποκρίνεται στο σύγχρονο πνεύμα οργάνωσης του Προγράμματος Σπουδών εξυπηρετώντας τον γενικά αποδεκτό σκοπό της σφαιρικής προσέγγισης των θεμάτων και επιδιώκοντας την πειραματική μέθοδο έρευνας. Επιλέγοντας την ίδια τη Γη ως αντικείμενο πειραματισμού και διερεύνησης, με τη ΓΑΙΑ είναι δυνατή η μελέτη: (α) των γεωγραφικών χαρακτηριστικών, (β) του μαγνητικού πεδίου, (γ) της κίνησης των δορυφόρων και (δ) ο υπολογισμός της ακτίνας της Γης.

Ένα παιδαγωγικό αντικείμενο-εργαλείο, ο “εξερευνητής”, παρουσιάζεται με διάφορες μορφές (π.χ. όχημα, μαγνητική βελόνα, δορυφόρος). Σε κάθε ένα από τα τέσσερα παραπάνω θέματα αντιστοιχούν και τα παρακάτω περιβάλλοντα με τη μορφή μικρόκοσμου:

O       ΙΑΣΩΝ: Οι μαθητές εξοικειώνονται με τις βασικές γεωγραφικές έννοιες του “χώρου” και του “χρόνου”, με ταξίδια στην επιφάνεια της Γης.

O       GILBERT: Οι μαθητές ερευνούν το μαγνητικό πεδίο της Γης ή ραβδόμορφων μαγνητών και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις μαγνητικές γραμμές και στις ιδιότητές τους, επιστρατεύοντας και τις γνώσεις τους στη φυσική.

O       NEWTON: Οι μαθητές καθορίζουν τις παραμέτρους και παρακολουθούν την κίνηση ενός δορυφόρου γύρω από τη Γη-σφαίρα και ταυτόχρονα στον επίπεδο παγκόσμιο χάρτη.

O       ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ: Οι μαθητές υπολογίζουν την ακτίνα της Γης με δύο τρόπους. Στην πρώτη περίπτωση επαναλαμβάνουν τις ενέργειες του Ερατοσθένη και στη δεύτερη συνεργάζονται με μαθητές ενός άλλου σχολείου συνδεδεμένου στο διαδίκτυο, επιστρατεύοντας και τις μαθηματικές τους γνώσεις.

Οι λειτουργίες του μικρόκοσμου υποστηρίζονται, στο περιβάλλον επικοινωνίας του χρήστη, από εργαλεία που επιτρέπουν στο μαθητή μια ποικιλία δράσεων. Τα υπολογιστικά αυτά εργαλεία αναφέρονται σε:

O       αναπαράσταση εννοιολογικών αντικειμένων από τη Γεωγραφία, τα Μαθηματικά και τη Φυσική (όπως μεσημβρινοί, παράλληλοι, άτρακτοι, αποστάσεις, γωνίες, ταχύτητες, μαγνητικό πεδίο κτλ.),

O       logo-like λειτουργίες και διαχείριση πολυμέσων (όπως κίνηση - στροφή αντικειμένων, αποτύπωση πορείας με ή χωρίς ίχνη, σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων, αντιγραφή - επικόλληση, αποθήκευση, εκτύπωση, εισαγωγή-προβολή αρχείων πολυμέσων),

O       διασύνδεση δεδομένων στο διαδίκτυο (όπως πηγές πληροφόρησης, δραστηριότητες των μαθητών, ερωτηματολόγια αξιολόγησης), και

O       αναζήτηση πληροφοριών μέσα από σχεσιακές βάσεις δεδομένων (όπως ιστορικά ενεργειών του μαθητή, δεδομένα δραστηριοτήτων και στατιστική επεξεργασία αξιολόγησης).

Για την υλοποίηση του τοπικού λογισμικού της ΓΑΙΑΣ χρησιμοποιείται η τεχνολογία των ψηφίδων (OCX-applets σε Java) και ο πυρήνας της, μέσω του περιβάλλοντος διεπαφής, συνεργάζεται με την ψηφίδα της Βάσης Δεδομένων (που έχει αναπτυχθεί από το ΙΤΥ) και τα περιβάλλοντα της Μicrosoft Office και Internet Explorer. Για το εξ αποστάσεως λογισμικό της ΓΑΙΑΣ υλοποιείται υπηρεσία World Wide Web με σελίδες html (κείμενο, φόρμες, γραφικά, ήχος κτλ), hyperlinks, e-mail και ειδικά προγράμματα (asp scripts ή cgi programs) για τη διαχείριση των δεδομένων.

Η ΓΑΙΑ στηρίζεται στη γνωστική (cognitive) προσέγγιση για την απόκτηση ικανότητας σύνθεσης, την αφομοίωση των γνώσεων μέσα από δραστηριότητες εξελικτικού χαρακτήρα, την οργάνωση των νοητικών δομών και την κινητοποίηση του μαθητή ώστε να αντικαταστήσει τις υπάρχουσες δομές με πλουσιότερες και αποτελεσματικότερες.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο λογισμικό περιλαμβάνονται δραστηριότητες για:

O       Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου: Παράσταση σημείου στο επίπεδο, Μονάδες Μέτρησης χρόνου και μάζας, Κλίμακα, Έννοια της γωνίας / είδη γωνιών / Σύγκριση και μέτρηση γωνιών / Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί.

O       Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου: Γεωγραφικές συντεταγμένες, Επίκεντρη Γωνία, Μέτρηση μήκους κύκλου, Μέτρηση μήκους περιφέρειας της Γης / Πείραμα του Ερατοσθένη / Σφαίρα.

O       Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου: Όμοια  τρίγωνα, Θεώρημα Θαλή.

O       Φυσική Β' Γυμνασίου: Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση, Βάρος, Διάδοση του Φωτός.

O       Φυσική Γ' Γυμνασίου: Ελεύθερη πτώση, Επιτάχυνση της βαρύτητας, Ομαλή κυκλική κίνηση, Μαγνήτες / Μαγνητικό Φάσμα / Γήινο Μαγνητικό Πεδίο / Πυξίδα.

O       Γεωγραφία Α΄ Γυμνασίου: Ηλιακό Σύστημα / Πλανήτες και δορυφόροι, Κλίμακα, Γη / άξονας / Γεωγραφικές συντεταγμένες.

O       Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου: Χρήση των γεωγραφικών συντεταγμένων για τον εντοπισμό ενός τόπου στο χάρτη.

Η μελλοντική ολοκληρωμένη έκδοση του προϊόντος, που αναπτύσσεται αυτόν τον καιρό, θα περιλαμβάνει δραστηριότητες για:

O       Μαθηματικά Α' Γυμνασίου

O       Μαθηματικά Β' Γυμνασίου

O       Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου

O       Φυσική Β' Γυμνασίου

O       Φυσική Γ' Γυμνασίου

O       Φυσική Α' Λυκείου

O       Φυσική Β' Λυκείου

O       Φυσική Γ' Λυκείου

O       Γεωγραφία Α' Γυμνασίου

O       Γεωγραφία Β' Γυμνασίου

O       Αστρονομία Β' Λυκείου

O       Ιστορία Επιστημών Γ' Λυκείου

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Στο λογισμικό, εκτός από το CD, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α) Εγχειρίδιο Χρήσης, β) Βιβλίο του Δασκάλου, γ) Βιβλίο Μαθητικών Δραστηριοτήτων

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά προβλήματα και την χρήση του λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το help desk της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση helpdesk@sch.gr και τηλεφωνικώς στον αριθμό 061-960300.

Πίσω στην συνοπτική περιγραφή των έργων


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση seirines@cti.gr.
Οι ενώσεις που μετέχουν στη Β' φάση του έργου μπορούν να απευθύνονται για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο στη διεύθυνση
gramseir@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 29, 2001.