ΦΟΡΜΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (ΦΑΤΠ)

Οδηγίες για την συμπλήρωση ΦΑΤΠ

To έντυπο ΦΑΠ 01 (γενική φόρμα αποτύπωσης προβλημάτων) συμπληρώνεται από τον ΤΥΣΕ για την αναφορά κάθε είδους προβλήματος (τεχνικό, λογισμικού, δικτύου κτλ.). Μαζί με το ΦΑΠ 01 και για κάθε πρόβλημα που σχετίζεται με κάποιο υπολογιστικό σύστημα συμπληρώνεται η φόρμα ΦΑΠ 02 (συνοδευτική φόρμα αποτύπωσης προβλημάτων) για την καταγραφή των τεχνικών προδιαγραφών (hardware / software) του συστήματος. Ανάλογα με τη φύση του προβλήματος ο ΤΥΣΕ συμπληρώνει μία ή και περισσότερες από τις ειδικές φόρμες αποτύπωσης προβλημάτων (ΕΦΑΠ). Συγκεκριμένα :

Γενική Φόρμα Αποτύπωσης Προβλήμάτων ΦΑΠ 1
Συνοδευτική Φόρμα Αποτύπωσης Προβλημάτων ΦΑΠ 2
Τεχνικό Πρόβλημα ΕΦΑΠ 1
Πρόβλημα Λογισμικού ΕΦΑΠ 2
Πρόβλημα Δικτύου ΕΦΑΠ 3
Πρόβλημα Ρύθμισης Συστήματος ΕΦΑΠ 4
   
 
 
   

Αφού συμπληρωθούν οι προηγούμενες φόρμες για την περιγραφή των προβλημάτων, συμπληρώνεται η συμπληρωματική φόρμα αποτύπωσης προβλημάτων ΣΦΑΠ 01 για την αξιολόγηση του χρόνου και του τρόπου αντίδρασης στο πρόβλημα.

Συμπληρωματική Φόρμα Αποτύπωσης Προβλημάτων ΣΦΑΠ 1