Φορέας Υλοποίησης

Επωνυμία ΙΤΥ
Διεύθυνση Ακταίου 11 & Πουλοπούλου,
11851 Αθήνα
Τηλ. (01) 3416220
Fax (01) 3416700
e-mail infodesk.odysseia@cti.gr

Τελικοί Ανάδοχοι:

Επωνυμία Exodus Α.Ε.
Διεύθυνση Φαραντάτων 6-10 , 11527 Αθήνα
Τηλ. (01) 7450300
Fax (01) 7450399
e-mail info@exodus.gr

 

Επωνυμία Εκδόσεις Πατάκη Α.Ε.
Διεύθυνση Βαλτετσίου 14, 106 80
Τηλ. (01) 3619543
Fax (01) 3628950
e-mail info@patakis.gr


Επωνυμία MLS Πληροφορική Α.Ε.
Διεύθυνση Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 34, 546 39 Θεσσαλονίκη
Τηλ. (031) 868900
Fax (031) 868912
e-mail mail@mls.gr


Επωνυμία Aθανάσιος Α. Καστανιώτης ΑΕΒΕΔΕ
Διεύθυνση Ζαλόγγου 11,106 78 Αθήνα
Τηλ. (01) 3301208
Fax (01) 3822530
e-mail Gsor@kastaniotis.com


Επωνυμία Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)
Διεύθυνση Επιδαύρου & Αρτέμιδος, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου
Τηλ. (01) 6800952
Fax (01) 6854270
e-mail Stein@ilsp.gr


Επωνυμία EUROSKILLS A.E. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης & Έρευνας
Διεύθυνση Λάμπρου Κατσώνη 39, 11479
Τηλ. (01) 6453537
Fax (01) 6458993
e-mail Euroskills@ath.forthnet.gr


Επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Παιδαγωγικό
Τομέας Επιστημών Αγωγής
Διεύθυνση Ναυαρίνου 13Α, 106 80 Αθήνα
Τηλ. (01) 3606843
Fax (01) 3606843
e-mail Mtzanni@uoa.gr

Υπεργολάβοι του Έργου:

Επωνυμία Conceptum A.E.
Διεύθυνση Βαλτετσίου 50-52, 106 81
Τηλ. (01) 3303511
Fax (01) 3303512
e-mail Adam@conceptum.gr