Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Εξοπλίζοντας τα σχολικά εργαστήρια

Τα σχολικά εργαστήρια της Οδύσσειας, (εκτός από τα πρώτα 18 εργαστήρια του Οδυσσέα που εγκαταστάθηκαν σταδιακά από την άνοιξη του 1997) άρχισαν από τον Αύγουστο του 1999 να εξοπλίζονται με σύγχρονες συσκευές υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας ενώ  έχουν εγκατασταθεί σχολικά εργαστήρια και στα 385 σχολεία που συμμετέχουν στην Οδύσσεια.

samos2.jpg (18186 bytes)

Κάθε εργαστήριο αποτελείται από 8-12 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, ανάλογα με τους μαθητές που υπάρχουν στην τάξη. Οι μαθητές κάθονται ανά 2 ή 3 σε κάθε υπολογιστή και συνεργάζονται μεταξύ τους ενώ ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τον δικό του υπολογιστή.

Στα σχολικά εργαστήρια παρέχεται πρόσβαση στο Internet και δυνατότητα διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ τους. Μέχρι σήμερα:

ενώ επίσης:

  • λειτουργεί πλήρως οργανωμένο Helpdesk και Κέντρο Διαχείρισης του Δικτύου
  • για τη σύνδεση των σχολείων χρησιμοποιείται ΕΠΑΚ

Εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ για την χρήση των εργαστηρίων της Οδύσσειας

 

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  April 02, 2002.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated April 02, 2002