Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Πώς λειτουργούν τα εργαστήρια της Κοινωνίας της Πληροφορίας;

Κάθε σχολικό εργαστήρι αποτελείται από 8-12 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, ανάλογα με τους μαθητές που υπάρχουν στην τάξη. Οι υπολογιστές αυτοί ονομάζονται σταθμοί εργασίας. Το εργαστήρι επίσης περιέχει μια συσκευή αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), έναν εκτυπωτή, έναν εξυπηρετητή (server), δικτυακό εξοπλισμό για σύνδεση στο Internet, ενώ σε ορισμένα εργαστήρια υπάρχει μηχάνημα και οθόνη προβολής.

Οι μαθητές κάθονται ανά 2 ή 3 σε κάθε υπολογιστή και συνεργάζονται μεταξύ τους ενώ ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τον δικό του υπολογιστή.

Στα σχολικά εργαστήρια παρέχεται πρόσβαση στο Internet και δυνατότητα διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ τους.

Η προμήθεια και η εγκατάσταση του δικτυακού εξοπλισμού υλοποιείται μέσα από το έργο «Οι Ασκοί του Αιόλου».

Παράλληλα και με σκοπό την άρτια καθημερινή λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων, έχει προβλεφθεί η τεχνική υποστήριξη των σχολείων της Οδύσσειας με την πρόσληψη 110 περίπου Τεχνικών Υποστήριξης Σχολικών Εργαστηρίων (ΤΥΣΕ) που είναι απόφοιτοι ΤΕΛ, ΙΕΚ, ΤΕΙ ειδικευμένοι στην Πληροφορική. Οι TΥΣΕ αυτοί υποστηρίζουν τεχνικά και προετοιμάζουν το εργαστήριο πριν το μάθημα ενώ παράλληλα βοηθούν τους επιμορφωτές, τους καθηγητές και τους μαθητές να αντιμετωπίζουν τις τεχνικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Για τον προσδιορισμό του καταλληλότερου εξοπλισμού των εργαστηρίων της Οδύσσειας και με δεδομένη την συνεχή μεταβολή του κόστους και των τεχνικών προδιαγραφών δημιουργήθηκε ένα Πρότυπο Σχολικό Εργαστήριο στα γραφεία του ΙΤΥ στο Ρίο που έχει σα στόχο να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και να διαθέτει ένα σύγχρονο εξοπλισμό που θα προηγείται χρονικά 6-12 μήνες από αυτόν των υπόλοιπων σχολικών εργαστηρίων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο σχεδιασμός της γενικότερης πολιτικής αγοράς, συντήρησης, ανανέωσης και απόσυρσης του σχολικού υπολογιστικού εξοπλισμού και η ομαλή λειτουργία των εργαστηρίων στο χρόνο, διατηρώντας εξοπλισμό υψηλού ποιοτικού επιπέδου ικανού να καλύπτει κάθε φορά τις τρέχουσες απαιτήσεις.

Εγκύκλιος του ΥπΕΠΘ για την χρήση των εργαστηρίων της Οδύσσειας

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  July 12, 2001.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated July 12, 2001