Νέα-Ανακοινώσεις Περιεχόμενα Αναζήτηση Επικοινωνία Links 

Περιληπτική Προκήρυξη Θέματα Διαγωνισμού 1 Έγγραφα στοιχεία FAQ list

 

Home
Up

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νo 1

Θέματα Διαγωνισμού Νο 1


Τα θέματα που προκηρύσσονται για μεταφορά/προσαρμογή στις ανάγκες της

Ελληνικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο διαγωνισμό Νο 1 είναι:

 1. «MODELLUS» της εταιρίας KNOWLEDGE REVOLUTION ή ισοδύναμα.

 2. «ActiveChemistry» της εταιρίας Addison-Wesley - Salamander Interactive   ή ισοδύναμα.

 3. «MicroWorlds» της εταιρίας Logo Computer Systems Inc. (LCSI) ή ισοδύναμα.

 4. «PERSEUS 2.0» της εταιρίας YALE UNIVERSITY PRESS, ή ισοδύναμα

 5. «Cabri  Geometry II» των Laboratoire de Structures Discretes et de Didactique de l' IMAG / Universite Joseph Fourier de Grenoble / Centre National de la Recherche Scientifique (LSD2/CNRS/UJF), ή ισοδύναμα.

 6. «CENTENNIA» της εταιρίας Clockwork Software,Inc. ή ισοδύναμα.

 7. « ΕΙNBLICKE» της εταιρίας DKF Multimedia Munch & Prater, Goethe Institut Munchen ή ισοδύναμα.

 8. «ENGLISH DISCOVERIES» της εταιρίας EDUSOFT Ltd ή ισοδύναμα.

 9. «Function Probe» του Cornell University ή ισοδύναμα.

 10. «Genscope» της εταιρίας Project Genscope Concord Consortium ή ισοδύναμα.

 11. «INTERACTIVE PHYSICS» της εταιρίας KNOWLEDGE REVOLUTION ή ισοδύναμα.

 12. «SimCalc MathWorlds» των Texas Instruments, Inc. and Key Curriculum Press (joint publishers) ή ισοδύναμα.

 13. «The Geometer's Sketchpad» της εταιρίας Key Curriculum Press, KCP Technologies ή ισοδύναμα.

 14. « "Tabletop  Jr" & "Tabletop"» της εταιρίας Broderbund Software ή ισοδύναμα.

 15. «SuperLogo» της εταιρίας AWL ή ισοδύναμα.

 16. «Math Lab Toolkit» της εταιρίας Prentice Hall Inc. ή ισοδύναμα.

 

 

 

 


Send mail to gramkirki@cti.gr with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τελευταία Ενημέρωση: 02-Αυγ-2002