Οδηγός Αντιμετώπισης Προβλημάτων στο Σχολικό Εργαστήριο

1.Κανόνας

2.Ξεκινάω το δίκτυο και κάποιος σταθμός εργασίας ξεκινάει κανονικά αλλά δεν μπορεί να το δει. Τι να κάνω;

3.Βάζω σωστά τα στοιχεία αλλά ο σταθμός δεν βλέπει το δίκτυο. Γιατί;

4.Το καλώδιο δεν έχει κάνενα πρόβλημα και εγώ συνεχίζω να μην βλέπω δίκτυο.

5.Και η κάρτα είναι εντάξει μετά;

6.Πως είναι δυνατόν να γνωρίζω όλες αυτές τις πληροφορίες;

7.Προσπάθω να εκτυπώσω ενά κείμενο στον εκτύπωτη του δικτύου άλλα δεν εκτυπώνεται

8.Γράφω το ονομα χρήστη και το σύνθημα αλλά δεν μπορώ να μπω στο δίκτυο.

9.Προσπαθώ να δω τα περιεχόμενα ενός φακέλου και δεν μπορώ.

   
 
 
 

10.Το δίκτυο είναι υπερβολικά αργό.

11.Κάποιος χρήστης παραπονιέται ότι τα αρχεία του έχουν πειραχτεί.

1. Κανόνας

Κάθε φορά που εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι αν έχει γίνει οποιαδήποτε μεταβολή στο σύστημα. Αν το σύστημα μας λειτουργούσε κανονικά πριν από αυτην την μεταβολή κατά πάσα πειθανότητα αυτή είναι υπεύθηνη. Π.χ. εγκαταστήσαμε σε ένα σταθμό εργασίας κάποιο πρόγραμμα, και αυτός άρχισε να λειτουργεί περίεργα. Μια καλή ιδέα θα ήταν να απεγκαταστήσουμε το πρόγραμμα. Ή κάναμε μια αλλαγή στην διαρρύθμιση της αίθουσας και μετά απ'αυτό κάποιος σταθμός δεν βλέπει δίκτυο. Κοιτάμε αν κατά λάθος βγάλαμε κανένα καλώδιο.

2. Ξεκινάω το δίκτυο και κάποιος σταθμός εργασίας ξεκινάει κανονικά αλλά δεν μπορεί να το δει. Τι να κάνω;

Καταρχήν βεβαιωνόμαστε ότι ξεκινάμε κανονικά. Πρέπει στο εισαγωγικό παράθυρο να συμπληρώσουμε σωστά τα στοιχεία που μας ζητάει.

3. Βάζω σωστά τα στοιχεία αλλά ο σταθμός δεν βλέπει το δίκτυο. Γιατί;

Ελέγχουμε την καλωδίωση: αν τα βύσματα είναι καλά βαλμένα στην θέση τους ή αν το καλώδιο δεν έχει κοπεί, πατηθεί ή φθαρθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο κατά προτίμηση αλλάζουμε το καλώδιο με καινούριο.

4. Το καλώδιο δεν έχει κάνενα πρόβλημα και εγώ συνεχίζω να μην βλέπω δίκτυο.

Ελέγχουμε την κάρτα δικτύου. Λειτουργεί; Την αναγνωρίζει ο υπολογιστής; Για να το δούμε αυτό πηγαίνουμε στις Ρυθμίσεις->Πίνακας Ελέγχου->Σύστημα->Κάρτες Δικτύου και κοιτάμε εάν εμφανίζεται η κάρτα μας και εάν δεν υπάρχει κάποια σύγκρουση στην διεύθυνση Ι/Ο και στο IRQ με αυτά κάποιας άλλης συσκευής. Αυτά τα προβλήματα φαίνονται σαν μικρά ερωτηματικά ή θαυμαστικά πάνω στο εικονίδιο τις κάρτας.

5. Και η κάρτα είναι εντάξει μετά;

Το επόμενο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε είναι αν είναι εγκατεστημένο το σωστό πρόγραμμα οδήγησης(driver) για την κάρτα δικτύου. Αυτό φαίνεται στις Ιδιότητες της κάρτας στο Σύστημα Αν δεν είναι αυτό που πρέπει εγκαθιστούμε το σωστό. Επίσης μπορούμε να ελέγξουμε στο Ρυθμίσεις->Πίνακας Ελέγχου->Δίκτυο εάν έχουν συμπεριληφθεί όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα επικοινωνίας και αν όχι να τα εγκαταστήσουμε. 

6. Πως είναι δυνατόν να γνωρίζω όλες αυτές τις πληροφορίες;

Μια πολύ καλή ενέργεια θα ήταν από την αρχή να συγκεντρωθούν αυτά τα στοιχεία και να γραφτούν σε χαρτί. Αλλιώς μπορούμε να κοιτάξουμε τις ρυθμίσεις ενός άλλου σταθμού εργασίας μιας και κανονικά θα πρέπει να είναι όλοι πανομοιότυποι.

7. Προσπάθω να εκτυπώσω ενά κείμενο στον εκτύπωτη του δικτύου άλλα δεν εκτυπώνεται.

Είναι αναμμένος ο εκτυπωτής; Ο σταθμός βλέπει το δίκτυο; Αν ναι, έχει ο συγκεκριμένος σταθμός εγκατεστημένο τον σωστό driver για τον εκτυπωτή; Μήπως ο χρήστης που θέλει να κάνει την εκτύπωση δεν έχει αυτό το προνόμιο;

8. Γράφω το ονομα χρήστη και το σύνθημα αλλά δεν μπορώ να μπω στο δίκτυο.

Αυτός ο χρήστης είναι καταχωρημένος; Γράφονται σωστά το όνομα χρήστη και το σύνθημα; Μήπως ο συγκεκριμένος λογαριασμός είναι απαγορευμένος;

9. Προσπαθώ να δω τα περιεχόμενα ενός φακέλου και δεν μπορώ.

Μήπως αυτός ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στο συγκεκριμένο φάκελο. Ανήκει σε ομάδα στην οποία είναι απαγορευμένη η πρόσβαση στον συγκεκριμένο πόρο.

10. Το δίκτυο είναι υπερβολικά αργό.

Ελέγχουμε εάν κάποιος χρήστης χρησιμοποιεί τον υπολογιστή του για εργασίες οι οποίες απορροφούν μεγάλο μέρος του εύρους (bandwidth), όπως για να μεταφέρει μεγάλους όγκους δεδομένων.

11. Κάποιος χρήστης παραπονιέται ότι τα αρχεία του έχουν πειραχτεί.

Πολύ πιθανό κάποιος άλλος να χρησιμοποιεί τα στοιχεία του χρήστη για να μπει στο δίκτυο. Του δίνουμε καινούρια και του συνιστούμε να μην τα φανερώσει σε άλλους. Σε γενικές γραμμές φροντίζουμε οι κωδικοί να μην είναι εύκολο να ανακαλυφθούν, αποφεύγοντας την χρήση ονομάτων και ημερομηνιών.