Ενδεικτική Θεματολογία Οριζόντιας Επιμόρφωσης

1.Εισαγωγή στα Windows (με έμφαση στη διαχείριση αρχείων)
2. Word (ενδεικτικές δραστηριότητες: δημιουργία βιογραφικού σημειώματος, διαγωνισμάτων, ασκήσεων, σημειώσεων)
3. Excel (ενδεικτικές δραστηριότητες: καταγραφή βαθμολογίας, στοιχείων για στατιστική ανάλυση που ενδιαφέρουν τα σχολεία π.χ. αγόρια - κορίτσια ανά τάξη)
4. Πλοήγηση στο Internet (ενδεικτικά sites: ΠΙ, ΥπΕΠΘ, αναζήτηση για θέματα που ενδιαφέρουν τους καθηγητές ανά ειδικότητα)
5. Ανταλλαγή E-mail