Σύντομη περιγραφή του έργου

Το έργο E13-Ελπήνωρ είναι ένα από τα πιλοτικά έργα της Οδύσσειας που αφορά στην αξιοποίηση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στο Ενιαίο Λύκειο. Βασικός στόχος του έργου Ε13-Ελπήνωρ είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων λογισμικού για μεγάλο αριθμό μαθημάτων του Ενιαίου Λυκείου και η πιλοτική αξιοποίηση των εργαλείων αυτών στα σχολεία του έργου από τους επιμορφωτές.

Τα εργαλεία αυτά σχεδιάστηκαν με τη βοήθεια καθηγητών του Ενιαίου Λυκείου με την ελπίδα να αποτελέσουν χρήσιμα βοηθήματα στα χέρια συναδέλφων τους στην προσπάθεια τους να καλύψουν την ύλη των μαθημάτων τους και ταυτόχρονα να μεταδώσουν στους μαθητές τους δύσκολες και αφηρημένες επιστημονικές γνώσεις. Η εφαρμογή του έργου γίνεται σε 15 σχολεία, σε 4 περιοχές της χώρας: Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Θράκη και Λέσβο, τα οποία δέχονται ενδοσχολική επιμόρφωση και τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με το γενικότερο μοντέλο της Οδύσσειας.

 


   H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από την Exodus.
Τελευταία ενημέρωση του δικτυακού τόπου 1 - Ιουνίου - 2001
Για την πλοήγηση στις ιστοσελίδες είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί ο MS IE