Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
e56anim.gif (251737 bytes)
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή του έργου

Υιοθετώντας την άποψη ότι “εκπαιδευτικό λογισμικό συνεπάγεται εργαλεία, πέραν του περιεχομένου” και χρησιμοποιώντας μοντέρνες τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού όπως η μεθοδολογία ανάπτυξης με “Ψηφίδες” (component-oriented development) και τεχνολογίες αιχμής όπως π.χ. Internet-web, Java και VRML, το έργο επιδιώκει:

  • την ανάπτυξη ενός πυρήνα Ψηφίδων,
  • που θα υλοποιούν υψηλού επιπέδου βασικές λειτουργίες και
  • θα αποτελέσουν το υπόβαθρο για περαιτέρω ανάπτυξη πολλαπλών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών σε περιβάλλον τάξης

Οι Ψηφίδες συνδυαζόμενες σε κατά βούληση διατάξεις από τον τελικό χρήστη (εκπαιδευτική κοινότητα, συγγραφείς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, εκδότες, κλπ) θα παράσχουν εργαλεία για,

  • τη διαχείριση βάσεων δεδομένων,
  • χαρτών και γεωγραφικής πληροφορίας,
  • την κατασκευή γραφημάτων,
  • την επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων, ήχων και μουσικών αντικειμένων,
  • τη σύνθεση και ανάγνωση hypermedia κειμένων,
  • την κατασκευή και διαχείριση τρισδιάστατων χώρων (τεχνολογίες virtual reality),
  • τη συμβολική έκφραση οντοτήτων και αλγορίθμων μέσα από γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου.

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  July 12, 2001.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated July 12, 2001