Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
e55anim.gif (243936 bytes)
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή του έργου

Κεντρικό σημείο στον σχεδιασμό του έργου είναι η υλοποίησή του σε σχολεία που εφαρμόζουν το Πρόγραμμα ΣΕΠΠΕ «Αναδιάταξη του σχολικού χώρου», εξαρτώντας έτσι αυτή τη μαθησιακή πρακτική, που ήδη αποτελεί καινοτομία για το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, με τους στόχους και της επιδιώξεις της Οδύσσειας.

Το έργο «Υπολογιστές σε κάθε αίθουσα του Σχολείου» στοχεύει στην κατάδειξη πρακτικών και σεναρίων λειτουργικής ενσωμάτωσης στην τάξη, σύγχρονων υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.

Στα σχολεία που υλοποιούν το πρόγραμμα ΣΕΠΠΕ, το κάθε μάθημα διδάσκεται σε συγκεκριμένη και ειδικά γι΄αυτό διαμορφωμένη αίθουσα. Σε κάθε τάξη έχουν τοποθετηθεί ισχυροί υπολογιστές συνοδευόμενοι από την απαραίτητη υποδομή (εκτυπωτής, σαρωτής, modem, ψηφιακή βιντεοκάμερα) προκειμένου να παρασχεθούν στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές κατά το δυνατόν περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  July 12, 2001.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated July 12, 2001