Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
e54anim.gif (247035 bytes)
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή του έργου

Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στο να επιτρέψει την πρόσβαση των μαθητών στο Internet από το σπίτι τους, το σχολείο τους (ή και από αλλού) μέσω τηλεφωνικών γραμμών.

Η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετείται είναι η αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο με υποστήριξη πολυμέσων, πρόσβαση στο Ίντερνετ, συζητήσεις πραγματικού χρόνου μέσω του δικτύου και συνεργασία στην υλοποίηση εργασιών και κοινών δραστηριοτήτων.

Βασιζόμενοι στο δικτυακό περιβάλλον των σχολείων οι μαθητές στο σπίτι μπορούν να αξιοποιήσουν τις παρακάτω δυνατότητες, πράγμα που αποτελεί και τον στόχο του έργου:

Συνεργατική μάθηση εξ’ αποστάσεως.

Με την πρόσβαση σ’ ένα ομαδικό σύστημα, οι μαθητές μπορούν να συνεχίσουν την μελέτη κατ’ οίκον αφού  μπορούν να “κατεβάζουν” ασκήσεις και υλικό για εξάσκηση, να “μπαίνουν” σε on-line βιβλιοθήκες και να ενημερώνονται για καινούργια βιβλία, αξιόλογα www sites κλπ, και να χρησιμοποιούν e-mail για να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους σε διάφορες σχολικές εργασίες.

Ενώ επιπλέον μαθητές και καθηγητές μπορούν να συνεργασθούν μέσα από on-line chat rooms.

Πρόσβαση και δημοσιοποίηση πληροφορίας.

Πέραν της εύκολης πρόσβασης, οι μαθητές μπορούν να παράγουν και να κρατούν επίκαιρο online multimedia υλικό, όπως μία “εικονική” (virtual) εφημερίδα, ή το βιβλίο για την σχολική χρονιά που τέλειωσε. Ακόμη οι μαθητές δύνανται να “εκθέτουν” τις εργασίες τους, εκθέσεις, ή καλλιτεχνικές δουλειές, όπως μουσική, φωτογραφία video.

Συμμετοχή των γονέων

Μία επιπλέον δυνατότητα στην αξιοποίηση της τεχνολογίας του Internet, που δεν πρέπει να παραβλεφθεί, είναι η παρακολούθηση από τους γονείς μέρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η όσο το δυνατόν συμμετοχή τους στη διαδικασία αναζήτησης και έρευνας του υλικού εκ μέρους των μαθητών.

 

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  July 12, 2001.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated July 12, 2001