Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
e51anim.gif (249548 bytes)
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή του έργου

Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στο να προσφέρει ένα πειραματικό πλαίσιο πληροφοριακής υποδομής και υπηρεσιών στα σχολεία της Β’βάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου αυτού:

  • Σε μικρό αριθμό απομακρυσμένων σχολείων της          Β’ βάθμιας εκπαίδευσης έχει εγκατασταθεί πειραματικά δικτυακή υποδομή υψηλών ταχυτήτων.

  • Με βάση τη δικτυακή αυτή υποδομή, σχεδιάζονται και δοκιμάζονται πειραματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία τα εξής:

α)σενάρια επικοινωνίας μαθητών και εκπαιδευτικών απομακρυσμένων σχολείων (υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης)

β)σενάρια συνεργασίας για την πραγματοποίηση εργασιών μεταξύ μαθητών απομακρυσμένων σχολείων (υπηρεσίες τηλεσυνεργασίας)

γ)σενάρια διδασκαλίας από απόσταση

Στην συνέχεια οι επιπτώσεις των προαναφερθέντων σεναρίων και υπηρεσιών, αξιολογούνται και  γνωστοποιούνται σε σχετικούς με το αντικείμενο φορείς τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Παράλληλα υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια από κοινού με τους υπεύθυνους των κύριων έργων της Ενέργειας – Καλυψώ, Λωτοφάγοι κ.α. για την κινητοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, με σκοπό την διαμόρφωση πλαισίου για την ευρεία ενσωμάτωση παρόμοιων τεχνολογιών και υπηρεσιών στην Εκπαίδευση.

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  July 12, 2001.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated July 12, 2001