Διαχειριστικά Θέματα

[ Συζητήσεις | Περιεχόμενα | Αναζήτηση | Δημοσίευση | Απάντηση ]


Απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με το έργο

From: Β. Κάλλιστρος, ΙΤΥ, Έργο Σειρήνες
Date: 17 Jun 1997
Time: 16:15:45
Remote Name: pc3090.cti.gr
Remote User:

Comments

Απαντήσεις στις ερωτήσεις που τέθηκαν εμπρόθεσμα στο έργο, είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://odysseia.cti.gr/seirines/archive.htm#Answers1

Απαντήσεις σε νέες ερωτήσεις δεν θα δίνονται.


Τελευταία ενημέρωση: April 27, 1998