ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ


Στατιστικά του WWW-εξυπηρετητή του έργου.

Αυτός ο πίνακας περιλαμβάνει στατιστικά για τη συνολική δραστηριότητα αυτού του web server στο καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Γενικά Στατιστικά του Web Server

Ημερομηνία & Ώρα δημιουργίας αυτής της αναφοράς Tuesday July 01, 1997 - 13:41:37
Χρονικό Διάστημα 05/05/97 09:00:00 - 07/01/97 13:00:00
Συνολικός Αριθμός Επιτυχημένων Προσπελάσεων 36611
Συνολικός Αριθμός Συνδέσεων Χρηστών 748
Συνδέσεις Χρηστών από Ελλάδα 83.82%
Διεθνείς Συνδέσεις Χρηστών 3.87%
Συνδέσεις Χρηστών Αγνώστου Προελεύσεως 12.29%
Μέσος Αριθμός Προσπελάσεων ανά Ημέρα 631
Μέσος Αριθμός Συνδέσεων Χρηστών Ανά Ημέρα 12
Μέση Χρονική Διάρκεια Συνδέσεων Χρηστών 00:11:45

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις πιο δημοφιλείς σελίδες του Web Site και το πόσο συχνά αυτές προσπελαύνονται. Παρουσιάζεται επίσης και ο μέσος χρόνος που ξοδεύει ένας χρήστης βλέποντας μια σελίδα.

Σελίδες που ζητήθηκαν περισσότερο

 
Σελίδες Προσπελάσεις % του Συνόλου Συνδέσεις Χρηστών Μέσος Χρόνος
1 First Frame Component
http://odysseia.cti.gr/odysseas/greek/first.htm
748 11.97% 463 00:00:36
2
http://odysseia.cti.gr/odysseas/
738 11.81% 461 00:01:18
3 Τα Σχολεία Του ΟΔΥΣΣΕΑΣ
http://odysseia.cti.gr/odysseas/greek/schools.htm
248 3.96% 208 00:01:06
4 ΟΔΥΣΣΕΑΣ - Εκπαιδευτικές Σελίδες
http://odysseia.cti.gr/odysseas/greek/worldedu.htm
246 3.93% 174 00:01:58
5 ΟΔΥΣΣΕΑΣ - Ειδήσεις-Νέα
http://odysseia.cti.gr/odysseas/greek/news.htm
178 2.84% 137 00:01:58
6 Το Έργο ΟΔΥΣΣΕΑΣ
http://odysseia.cti.gr/odysseas/greek/about.htm
172 2.75% 146 00:02:40
7 ΟΔΥΣΣΕΑΣ - Κύρια Σελίδα
http://odysseia.cti.gr/odysseas/index.html
159 2.54% 133 00:01:05
8 Υποστηρικτικό Υλικό Μαθημάτων
http://odysseia.cti.gr/odysseas/greek/worldedu/lessons.htm
129 2.06% 106 00:00:52
9
http://odysseia.cti.gr/odysseas/greek/grnews.html
125 2% 82 00:00:21
10
http://odysseia.cti.gr/odysseas/greek/grschools.html
121 1.93% 112 00:00:08

Ο πίνακας αυτός περιέχει τους οργανισμούς που προσπέλασαν περισσότερο τις Web-σελίδες του έργου ΟΔΥΣΣΕΑΣ.

Περισσότερο Ενεργοί Οργανισμοί

 
Οργανισμοί Προσπελάσεις % του Συνόλου Συνδέσεις Χρηστών
1
ceid.upatras.gr
13473 36.8% 222
2
kronos.cti.gr
1563 4.26% 36
3
pc3090.cti.gr
1423 3.88% 23
4
ath.forthnet.gr
1207 3.29% 24
5
ccf.auth.gr
1031 2.81% 16
6
nrcps.ariadne-t.gr
611 1.66% 5
7
di.uoa.gr
506 1.38% 13
8
pc3044.cti.gr
475 1.29% 11
9
helios.cti.gr
419 1.14% 3
10
cc.duth.gr
385 1.05% 4
 
Σύνολο 21093 57.61% 357

Ο επόμενος πίνακας περιέχει τις χώρες από τις οποίες έγιναν οι περισσότερες συνδέσεις στις Web-σελίδες του έργου ΟΔΥΣΣΕΑΣ.

Περισσότερο Ενεργές Χώρες

 
Χώρες Συνδέσεις Χρηστών
1 Ελλάδα 627
2 Η.Π.Α. 18
3 Ηνωμένο Βασίλειο 5
4 Γαλλία 2
5 Βέλγιο 2
6 Γερμανία 1
7 Αυστρία 1
 
Σύνολο 656

Περίληψη της Δραστηριότητας ανά Ημέρα

Μέσος Αριθμός Χρηστών τις Εργάσιμες Ημέρες 15
Μέσος Αριθμός Προσπελάσεων τις Εργάσιμες Ημέρες 725
Μέσος Αριθμός Χρηστών το Σαββατοκύριακο 13
Μέσος Αριθμός Προσπελάσεων το Σαββατοκύριακο 765
Η Περισσότερο Ενεργή Ημέρα της Εβδομάδας είναι Τρίτη
Η Λιγότερο Ενεργή Ημέρα της Εβδομάδας είναι Κυριακή
Περισσότερο Ενεργή Ημέρα συνολικά 18 Ιουνίου 1997
Αριθμός Προσπελάσεων την Περισσότερο Ενεργή Ημέρα 1929
Λιγότερο Ενεργή Ημέρα συνολικά 11 Μαΐου 1997
Αριθμός Προσπελάσεων την Λιγότερο Ενεργή Ημέρα 1

Επίπεδο Δραστηριότητας ανά Ημέρα της Εβδομάδας

 
Ημέρα Προσπελάσεις % του Συνόλου Συνδέσεις Χρηστών
1 Κυριακή 3044 8.31% 49
2 Δευτέρα 5774 15.77% 131
3 Τρίτη 6873 18.77% 137
4 Τετάρτη 6100 16.66% 145
5 Πέμπτη 5217 14.24% 101
6 Παρασκευή 6523 17.81% 125
7 Σάββατο 3080 8.41% 60
 
Σύνολο Εργάσιμων Ημερών 30487 83.27% 639
 
Σύνολο Σαββατοκύριακου 6124 16.72% 109

Περίληψη της Δραστηριότητας ανά Ώρα της Ημέρας

Περισσότερο Ενεργή Ώρα της Ημέρας 14:00-14:59
Λιγότερο Ενεργή Ώρα της Ημέρας 04:00-04:59

Επίπεδο της Δραστηριότητας ανά Ώρα της Ημέρας

 
Ώρα Προσπελάσεις % του Συνόλου Συνδέσεις Χρηστών
1 00:00-00:59 369 1% 14
2 01:00-01:59 913 2.49% 16
3 02:00-02:59 839 2.29% 13
4 03:00-03:59 16 0.04% 1
5 04:00-04:59 0 0% 0
6 05:00-05:59 12 0.03% 1
7 06:00-06:59 149 0.4% 1
8 07:00-07:59 153 0.41% 5
9 08:00-08:59 421 1.14% 10
10 09:00-09:59 1490 4.06% 30
11 10:00-10:59 1804 4.92% 33
12 11:00-11:59 2417 6.6% 53
13 12:00-12:59 2704 7.38% 77
14 13:00-13:59 3097 8.45% 65
15 14:00-14:59 3492 9.53% 79
16 15:00-15:59 3139 8.57% 57
17 16:00-16:59 3113 8.5% 55
18 17:00-17:59 2702 7.38% 46
19 18:00-18:59 1832 5% 44
20 19:00-19:59 2276 6.21% 40
21 20:00-20:59 2106 5.75% 38
22 21:00-21:59 1869 5.1% 28
23 22:00-22:59 720 1.96% 18
24 23:00-23:59 978 2.67% 24
 
Σύνολο Χρηστών τις εργάσιμες Ώρες(8:00πμ-5:00μμ) 21677 59.2% 459
 
Σύνολο Χρηστών τις μη-εργάσιμες Ώρες (5:01μμ-7:59πμ) 14934 40.79% 289

Τεχνικά Στατιστικά του Web Server και Ανάλυση

Σύνολικές Προσπελάσεις 37113
Επιτυχημένες Προσπελάσεις 36611
Αποτυχημένες Προσπελάσεις 502
Ποσοστό Αποτυχημένων Προσπελάσεων 1.35%
Προσπελάσεις στην Κρυφή Μνήμη 11321
Ποσοστό Προσπελάσεων στην Κρυφή Μνήμη 30.5%

English Page
Επιστροφή


Επιμέλεια Σελίδας: odysseasweb@cti.gr
Hμερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης: 07/05/1998