©Υπολογιστικές &
Δικτυακές Υπηρεσίες
webadmin: webadmin@cti.gr
Το site των
ΜΝΗΣΤΗΡΩΝ είναι
 υπό διαρκή ενημέρωση


Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Πληροφόρησης της
Οδύσσειας
e-mail: InfoDesk.Odysseia@cti.gr

Τηλέφωνο: (01) 34 16 220   Tηλέτυπο: (01) 34 16 700