Αρχή

Χάρτης

Τ.Υ.Σ.Ε

Λίστα Σχολείων


 

Έυρεση του/των

Η αναζήτηση κειμένου επιτρέπει οι λέξεις να είναι   δομημένες ως boolean μεταβλητές που περιέχουν τις λέξεις κλειδιά AND, OR και NOT . Για παράδειγμα :