©Υπολογιστικές &
Δικτυακές Υπηρεσίες
webadmin: webadmin@cti.gr
Το site των
ΜΝΗΣΤΗΡΩΝ είναι
 υπό διαρκή ενημέρωση


Tο έργο Ε31-ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ έχει στόχο τη δημιουργία 240 περίπου σχολικών εργαστηρίων για τη διδακτική αξιοποίηση της πληροφορικής (συνολικά στην Οδύσσεια περί τα 300 σχολεία συμπεριλαμβανομένων αυτών του έργου E11-ΟΔΥΣΣΕΑΣ). 

Κάθε σχολείο έχει τοπικό δίκτυο με κατάλληλο αριθμό υπολογιστών. Τα εργαστήρια  αυτά συνδέονται με δικτυακές συσκευές από το έργο E32-ΑΣΚΟΙ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ ώστε να αποτελέσουν νησίδα σχολικών δικτύων (Intranets) στο διαδίκτυο (Internet). 

Κάθε σχολικό εργαστήριο αποτελείται από το τοπικό δίκτυο, τον εξυπηρετητή, κατά μέσο όρο 10 σταθμούς εργασίας, έναν εκτυπωτή inkjet, συσκευή backup, συσκευή UPS καθώς και το απαραίτητο λογισμικό (βασικές εφαρμογές γραφείου, e-mail και browser). Συνολικά θα εγκατασταθούν 240 εξυπηρετητές, 2500 σταθμοί εργασίας, 240 εκτυπωτές, 240 συσκευές backup, 240 συσκευές ups, 240 τοπικά δίκτυα.

 
Έναρξη Έργου: 9/1998
Λήξη Έργου: 12/2000
Συνολικό Κόστος Έργου: 2400 Εκ. δρχ.
Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Ανάδοχοι Έργου: Sysware AE 
Intrasoft AE
Infoquest AEBE