Νέα-Ανακοινώσεις Περιεχόμενα Αναζήτηση Επικοινωνία Links 

Περιληπτική Προκήρυξη Θέματα Διαγωνισμού 2 Έγγραφα Στοιχεία

 

Home
Up
Στοιχεία Πρoϊόντων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νo 2

Θέματα Διαγωνισμού Νο 2


Θέματα που προκηρύχθηκαν για μεταφορά/προσαρμογή στις ανάγκες της Ελληνικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Διαγωνισμό Νο 2

 1. "PERSEUS 2.0" του YALE UNIVERSITY PRESS ή ισοδύναμα

 2. "Cabri Geometry II" των Laboratoire de Structures Discretes et de Didactique de l' IMAG / Universite Joseph Fourier de Grenoble / Centre National de la Recherche Scientifique ή ισοδύναμα

 3. "CENTENNIA" της εταιρίας Clockwork Software,Inc. ή ισοδύναμα

 4. "Function Probe" του Cornell University ή ισοδύναμα

 5. "SimCalc MathWorlds" των Texas Instruments, Inc. and Key Curriculum Press (joint publishers) ή ισοδύναμα

 6. "Tabletop Jr" & "Tabletop" της εταιρίας Broderbund Software ή ισοδύναμα

 7. "Eyewitness virtual reality Earth Quest" της εταιρίας Dorling Kindersley ή ισοδύναμα

 8. "The Way Things Work" της εταιρίας Dorling Kindersley ή ισοδύναμα

 9. "The Ultimate Human Body" της εταιρίας Dorling Kindersley ή ισοδύναμα

 10. "Astronomer" της εταιρίας SoftKey International Ltd ή ισοδύναμα

 11. "Cell City", της εταιρίας ANGLIA MULTIMEDIA ή ισοδύναμα

 12. "Interactive First Aid", της εταιρίας Attica Interactive ή ισοδύναμα

 13. “EΙNBLICKE” της εταιρίας DKF Multimedia Munch & Prater, Goethe Institut Munchen ή ισοδύναμα

 14. “ActivChemistry” της εταιρίας Addison-Wesley - Salamander Interactive ή ισοδύναμα

 15. Γενική Διαθεματική Εγκυκλοπαίδεια πολυμέσων με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Σχολική Εγκυκλοπαίδεια, κατάλληλη για χρήση από μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου.
 • Με επαρκή ανάπτυξη θεμάτων και όσο το δυνατόν ισοβαρή και αμερόληπτη παρουσίαση θεμάτων ιστορίας, πολιτισμού, θρησκείας κλπ.
 • Με πλούσιο πολυμεσικό υλικό (εικόνες, γραφικά, Animation, Video, Ήχο, χάρτες)
 • Με εύχρηστο και ελκυστικό User Interface, πολύ καλή οργάνωση πληροφορίας και κατανοητή πλοήγηση για μαθητές (επιλογή λημμάτων αλφαβητικά, hyperlinks, θεματική πλοήγηση, timelines κλπ)
 • Με ισχυρό και εύχρηστο μηχανισμό αναζήτησης
 • Με δυνατότητα εκτύπωσης άρθρων και χρήσης του υλικού από άλλες εφαρμογές (επεξεργαστές κειμένου και εικόνων)
 • Με δυνατότητες ανάπτυξης συνθετικών εργασιών, δημιουργίας παρουσιάσεων και αναφορών
 • Βασισμένη κύρια σε off-line μέσο (CD-ROM), παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο για προσπέλαση πληροφορίας από εξωτερικές πηγές.
 • Με δυνατότητα ελέγχου χαρακτηριστικών παρουσίασης όπως μεγέθους γραμματοσειράς, έντασης ήχου, ποιότητας video / εικόνων, μεγέθους παραθύρου παρουσίασης κλπ
 • Με επιπλέον άτλαντες και χρονολόγια (timelines)
 • Ενημερωμένη και με υποστήριξη νέων εκδόσεων σε διετή τουλάχιστον βάση, με σύγχρονη θεματολογία και ορολογία και να προέρχεται από αξιόπιστη κατασκευάστρια εταιρία
 • Προϊόν ώριμο και καταξιωμένο, που έχει χρησιμοποιηθεί σε σχολεία του εξωτερικού.

Send mail to gramkirki@cti.gr with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τελευταία Ενημέρωση: 02-Αυγ-2002