Νέα-Ανακοινώσεις Περιεχόμενα Αναζήτηση Επικοινωνία Links 

Interactive First Aid Earth Quest Cell City EΙNBLICKE ActivChemistry The Way Things Work Sim Calc Function Probe Centennia Cabri Tabletop Ανθρώπινο Σώμα Astronomer

 

Home
Up

Θέμα # 11:"Cell City" της εταιρίας Anglia Multimedia ή ισοδύναμα

 

Tο "Cell City είναι μία εκπαιδευτική εφαρμογή για μαθητές ηλικίας 11 έως 16 ετών που παρουσιάζει την δομή και τις λειτουργίες των βιολογικών κυττάρων. Ο μαθητής μπορεί να βελτιώσει τα διάφορα μέρη του κυττάρου μέσα από ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο , να παρακολουθήσει βίντεο και κινούμενα σχέδια και να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις.

Η φιλοσοφία παρουσίασης του σεναρίου στηρίζεται στην ομοιότητα που παρουσιάζει η οργάνωση και η λειτουργία των κυττάρων με τις σύγχρονες πόλεις. Έτσι δίνεται έμφαση στην ανάδειξη αυτής της αντιστοιχίας ώστε να μπορέσει ο μαθητής να κατανοήσει ευκολότερα το θέμα. Έννοιες όπως η παραγωγή και παροχή ενέργειας , οι κατασκευές , η διαχείριση απορριμμάτων , η ανακύκλωση και οι τηλεπικοινωνίες , παραλληλίζονται με τις αντίστοιχες λειτουργίες των κυττάρων με στόχο την καλύτερη εμπέδωσή τους.

Επιπλέον για να μπορέσουν οι μαθητές να αντιληφθούν καλύτερα την χρήση του μικροσκοπίου υπάρχει ξεχωριστή ενότητα της εφαρμογής η οποία παρουσιάζει το οπτικό καθώς και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και επιτρέπει στον μαθητή να διερευνήσει την λειτουργία τους.

Κατασκευάστρια εταιρία: Anglia Multimedia

ANGLIA MULTIMEDIA
SCA PO Box 18.
Benfleet, Essex SS7 1AZ
Tel: 01268755811
Fax: 01268755811

ISBN 1-84050-019-0

web_site:http://www.anglia.co.uk/education/

Send mail to gramkirki@cti.gr with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τελευταία Ενημέρωση: 02-Αυγ-2002