Παραδείγματα Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Γνωστικό αντικείμενο
Δραστηριότητα
Φυσική

Ελεύθερη Πτώση (Interactive Physics)
Κατακόρυφη Βολή (Interactive Physics)
Η Ευκλείδεια Γεωμετρία, οι Νόμοι του Kepler και η Μηχανική του Newton
(Kepler - Cabri Geometry)

Εγκάρσια κύματα σε ελαστικά μέσα (Modellus)
Νόμοι Kepler (Modellus)

Ιστορία Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και Internet
Δημιουργία Ιστορικού Πίνακα
Έκθεση-Έκφραση Συγγραφή Βιογραφικού Σημειώματος
Νέα Ελληνικά Η Ζωή και το Έργο του Κ.Καβάφη
Κ.Καβάφης
Ρήγας Βελεστινλής-Μακρυγιάννης
Ξένες Γλώσσες Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών με την Αξιοποίηση του Διαδικτύου
Διαθεματική Δραστηριότητα
Ηλεκτρονικές διευθύνσεις για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας