Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Ποιο είναι το εκπαιδευτικό λογισμικό που χρησιμοποιείται στα σχολικά εργαστήρια;

Το λογισμικό της Οδύσσειας είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών και καλλιεργούν στάσεις και δεξιότητες σύμφωνες με τους στόχους του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Στα σχολικά εργαστήρια της Οδύσσειας, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εκπαιδευτικές και τεχνολογικές τάσεις και εμπειρίες, γίνεται χρήση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων, όπως:

  • η καλλιέργεια και η ανάπτυξη δημιουργικής κριτικής σκέψης,

  • η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης,

  • η κατανόηση δυσνόητων και αφηρημένων εννοιών, όπως η κίνηση και η μεταβολή στα μαθηματικά και τη φυσική,

  • η ταυτόχρονη και πολλαπλή αναπαράσταση, σε αλληλοεξαρτώμενα γραφήματα αλλά και σε απλά συγκρίσιμα κείμενα και

  • η σύνδεση υπερκειμένων (hyperlinks) που καθιστούν δυνατή την ανάλυση σε βάθος και τη πρόσβαση σε πολλαπλές πληροφορίες.

Για τον σκοπό αυτό μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί 67 συνολικά τίτλοι διαθεματικού και διερευνητικού εκπαιδευτικού λογισμικού συνοδευόμενου από πολυμεσικό υλικό με στόχο να καλύψουν μεγάλο μέρος του προγράμματος σπουδών της Γενικής και Τεχνικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από αυτούς τους τίτλους 17 είναι διεθνώς καταξιωμένα λογισμικά τα οποία έχουν προσαρμοστεί στα ελληνικά και το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών. Τα υπόλοιπα έχουν παραχθεί στην Ελλάδα από κοινοπραξίες φορέων που συνδυάζουν τεχνική, παιδαγωγική και παραγωγική τεχνογνωσία, (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα, και Εταιρίες Πληροφορικής). Τα λογισμικά αυτά συνοδεύονται από εκπαιδευτικές δραστηριότητες, των οποίων η ανάπτυξη έγινε από επιμορφωτές και καθηγητές που συμμετέχουν στην Οδύσσεια. 

Οι τίτλοι που παράγονται αξιολογούνται από το Γραφείο Πιστοποίησης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) ως προς την παιδαγωγική τους πλευρά και από το ΙΤΥ ως προς την τεχνολογική τους αρτιότητα και διατίθενται μετά το πέρας της αξιολόγησης στα σχολεία.

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  April 02, 2002.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated April 02, 2002