Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τα σχολικά εργαστήρια της Οδύσσειας

Η Οδύσσεια λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εκπαιδευτικές και τεχνολογικές τάσεις έχει αναπτύξει μέσα από διαδικασίες τεχνολογικής και παιδαγωγικής αξιολόγησης 50 εκπαιδευτικά λογισμικά, ενώ παράλληλα έχει προσαρμόσει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 17 πακέτα διεθνώς αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών λογισμικών.


Η παιδαγωγική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού της Οδύσσειας στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση της διδακτικής - μαθησιακής διαδικασίας εστιάζοντας στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, στον πειραματισμό, στη διερεύνηση, κατανόηση και εμπέδωση δύσκολων και αφηρημένων εννοιών και φαινομένων.

wpe1.jpg (1127 bytes)

Νέος δικτυακός τόπος για το εκπαιδευτικό λογισμικό που έχει αναπτυχθεί - εξελληνιστεί στο πλαίσιο της Οδύσσειας 

Εκπαιδευτικό λογισμικό-Οδηγός για τους επιμορφωτές,    

(zip αρχείο)

 

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  April 02, 2002.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated April 02, 2002