Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Πώς επιμορφώνονται οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην Οδύσσεια;

Μέσα από εξειδικευμένα ετήσια προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται σε σύγχρονες Μονάδες Εκπαίδευσης Επιμορφωτών στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας έχει εκπαιδευτεί ένας πυρήνας 125 επιμορφωτών-μεντόρων που επιμορφώνει και υποστηρίζει σε καθημερινή βάση μέσα στα σχολεία, 5500 περίπου καθηγητές όλων των ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι καθηγητές αυτοί μετά την Επιμόρφωση θα είναι ικανοί να διδάξουν στα σχολεία της Οδύσσειας αξιοποιώντας τους Υπολογιστές και το Δίκτυο κατά τη διάρκεια του καθημερινού τους μαθήματος.

Επιμόρφωση όμως γίνεται και μέσα στα πλαίσια του έργου Οδυσσέας.

Εβδομήντα επιλεγμένοι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και υποστηρίζονται από την Επιτροπή Επιμόρφωσης και Υποστήριξης των Επιμορφωτών επιμορφώνουν ενδοσχολικά τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στα 64 σχολεία του Οδυσσέα.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες έχουν ως στόχο την αναβάθμιση του ρόλου των εκπαιδευτικών γιατί μόνο έτσι οι Υπολογιστές και τα Δίκτυα θα γίνουν πραγματικά εργαλεία μάθησης. Επιπλέον στην Κοινωνία της Πληροφορίας, που αλλάζει συνεχώς, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, μέσα από τη διαδικασία της Επιμόρφωσης, αποκτά επιτέλους ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Ο εκπαιδευτικός γίνεται σύμβουλος και καθοδηγητής αφού μπορεί να παρεμβαίνει στη διαδικασία μάθησης τη στιγμή που ο μαθητής σκέφτεται. Το επάγγελμά του αποκτά εξελισσόμενη φύση αφού ο ίδιος επιμορφώνεται διαρκώς και ο ρόλος του γίνεται πλέον πιο λειτουργικός.

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  April 02, 2002.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated April 02, 2002