Θέματα σχετικά με το Εκπαιδευτικό Λογισμικό

[ Συζητήσεις | Περιεχόμενα | Αναζήτηση | Δημοσίευση | Απάντηση ]


Αποτίμηση εκπαίδευσης με πολυμέσο στα μαθηματικά

From: Μαρία Δουφεξοπούλου, Επικ. Καθ.ΕΜΠ/Γραμματέας Συλλόγου Επιστημόνων κλπ γιά τη παιδεία Δήμου Φιλοθέης
Date: 06 May 1997
Time: 12:15:57
Remote Name: 147.102.107.21
Remote User:

Comments

Η παραγωγή πολυμέσων γιά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εμφανίζει σημαντική υστέρηση ως προς τα ποσοτικά στοιχεία αποτίμησης του εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Ο Δήμος Φιλοθέης με τη συμβολή του ΣΥλλόγου γιά την παιδεία, θα ήθελε να κάνει μιά μελέτη πιλοτική στα τοπικά σχολεία. Συγκεκριμένα, επιλέγοντας ένα εκπαιδευτικό πολυμέσο ή δύο το πολύ γιά τα μαθηματικά να τα χρησιμοποιήσει σε ένα πρόγραμμα,το οποίο θα περιλαμβάνει εκπαίδευση ανέργων εκπαιδευτικών ( που θα ασχοληθούν )ή ωρομίσθιων καθηγητών. Αυτοί θα εργασθούν σε πειραματικές τάξεις ( που θα λειτουργούν σε επί πλέον ώρες του σχολικού προγράμματος με τα ίδια παιδιά).Η πειραματική διδασκαλία θα διαρκέσει ένα σχολικό τρίμηνο. Η αποτίμηση της απόδοσης θα γίνει με συσχετίσεις του βαθμού απόδοσης παιδιών που εκπαιδεύτηκαν με πολυμέσο και αυτών από άλλο σχολείο ( στα ίδια θέματα ).Αν το επιχείρημα αποδόσει πιλοτικά,η κεντρική ιδέα της μελέτης μπορεί να επεκταθεί προς διάφορες κατευθύνσεις.Η άποψη μας είναι ότι χρειάζονται σοβαρότερες ποσοτικές παιδαγωγικές και κοινωνικές μελέτες γιά τη χρήση των προιόντων της πληροφορικής και της δικτυακής υποστήριξης, καθώς και σημαντική μετεκπαίδευση των καθηγητών ( ως διδακτική προσέγγιση )πριν από τη υπερπαραγωγή σε πολυμέσα που εν τέλει δεν αξιοποιούνται όσο θα έπρεπε στην εκάιδευση της νέας γενηάς. Περισσότερα στοιχεία για το Σύλλογο υπάρχουν στην ηλεκτρονική έκδοση των σελίδων πληροφόρησης στη http://www.pi-schools/DIOGENIS.HTM.Εκεί βρίσκονται και τα ονόματα του διοιητικού Συμβουλίου.

ου


Τελευταία ενημέρωση: April 27, 1998