Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
e42anim.gif (228871 bytes)
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
 • Ποιες είναι οι αρμοδιότητες των ΤΥΣΕ και από ποιον γίνεται η πρόσληψή τους;
 • Οι αρμοδιότητες των ΤΥΣΕ ενδεικτικά είναι οι εξής:

  • Παροχή τεχνικής βοήθειας στους χρήστες των εργαστηρίων, εκπαιδευτικούς και μαθητές, για την ορθή χρήση αυτών.
  • Προετοιμασία των εργαστηρίων για την εξασφάλιση της λειτουργικότητάς τους σε σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του σχολείου.
  • Υποστήριξη των όποιων δράσεων επιμόρφωσης των καθηγητών λαμβάνουν χώρα ενδοσχολικά , ως προς την χρήση και αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.
  • Επίβλεψη των εργασιών εγκατάστασης υλικοτεχνικής υποδομής.
  • Επιδιορθωτική συντήρηση που περιλαμβάνει διόρθωση βλαβών λογισμικού, επισκευή ή αποκατάσταση ελαττωματικών τμημάτων των συστημάτων των εργαστηρίων, σε συνεργασία με το Help Desk και τους προμηθευτές.
  • Καταγραφή και αναφορά των προβλημάτων λειτουργίας του υλικού και λογισμικού καθώς και των προτεινόμενων λύσεων.
  • Γενικότερη επικοινωνία με το Help-Desk, ΠΛΗΝΕΤ, ΟΤΕ, προμηθευτές.
  • Φροντίδα για τη γενικότερη ασφάλεια του εργαστηρίου τις ώρες λειτουργίας του.

  Οι τεχνικοί προσφέρουν σταδιακά τις υπηρεσίες τους στις σχολικές χρονιές 1999-2000 και 2000-2001, κατά την διάρκεια του ωραρίου των σχολείων της αρμοδιότητας τους, στα οποία και θα μοιράζουν τον χρόνο τους κατάλληλα. Στις σχολικές εορτές και περιόδους διακοπών οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης γενικά δεν θα παρέχονται, εκτός από ειδικές περιπτώσεις εφόσον ζητηθεί ρητά.

  Κάθε ΤΥΣΕ ακολουθεί εβδομαδιαίο πρόγραμμα το οποίο καταρτίζεται από τους Διευθυντές των σχολείων που έχει στην ευθύνη του ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των σχολείων ισομερώς. Οι ΤΥΣΕ ακολουθούν το πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου και καλύπτουν ένα συγκεκριμένο αριθμό ωρών μέσα σ’ αυτό. Τους έχει ζητηθεί να δείξουν ευελιξία στις ώρες παρουσίας στο εργαστήριο, ώστε να παρευρίσκονται στο εργαστήριο τις ώρες τις επιμόρφωσης.

  Όσον αφορά τέλος το ποιος προσλαμβάνει τους ΤΥΣΕ αυτοί προσλαμβάνονται από την ανάδοχο εταιρία του έργου Ηώς.

 • Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ΤΥΣΕ δεν μπορεί να επιλύσει κάποιο πρόβλημα του εργαστηρίου;
 • Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει ο ΤΥΣΕ να επικοινωνήσει με την εταιρία του ώστε να τον καθοδηγήσει σχετικά.

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  July 12, 2001.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated July 12, 2001