Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
e42anim.gif (228871 bytes)
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
  • Ποια είναι τα εργαστήρια που έχουν παραληφθεί μέχρι σήμερα και ποιοι ΤΥΣΕ αντιστοιχούν σε αυτά;
  • Την πληροφορία αυτή μπορείτε να την βρείτε στην επίσημη τοποθεσία του έργου Μνηστήρες.

  • Ποιοι μπορούν να αξιοποιήσουν τα εργαστήρια της Κοινωνίας της Πληροφορίας;
  • Τα εργαστήρια της Κοινωνίας της Πληροφορίας μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ήδη επιμορφωμένους καθηγητές και τους μαθητές των σχολείων της Οδύσσειας.

  • Ποιος είναι αρμόδιος για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν το διαδίκτυο και την σύνδεση με αυτό;
  • Αρμόδιος για την επίλυση τέτοιου είδους προβλημάτων είναι το έργο Ασκοί του Αιόλου.

  • Τα έξοδα σύνδεσης των σχολείων της Οδύσσειας με το Internet και τα αναλώσιμα των εργαστηρίων από πιο έργο καλύπτονται;
  • Τα τηλεπικοινωνιακά τέλη για την σύνδεση των εργαστηρίων με το Ίντερνετ καλύπτονται από το έργο Ασκοί του Αιόλου ενώ τα αναλώσιμα των εργαστηρίων (π.χ. δισκέτες, επιπλέον των 10 ταινίες back up, ανταλλακτικές κασέτες μελανιού για τον εκτυπωτή, χαρτί για τον εκτυπωτή) βαρύνουν το σχολείο.

  • Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργονομία, το στήσιμο και την ανανέωση των υπολογιστών των εργαστηρίων της Οδύσσειας;
  • Πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω θέματα μπορείτε να βρείτε στην επίσημη τοποθεσία του έργου Μνηστήρες.

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  July 12, 2001.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated July 12, 2001