Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα που οργανώνει για το έργο ΕΛΠΗΝΩΡ - Ε13 Πιλοτική αξιοποίηση δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής σε Ενιαία Λύκεια

Ημερομηνία διεξαγωγής: Δευτέρα, 18 Μαίου 1998

Τόπος: Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, οδός Εθνικής Αμύνης, 4 546 21 Θεσσαλονίκη

Έναρξη ημερίδας: στις 11:00 πμ (προβλεπόμενη λήξη στις 4:00 μμ)

Στόχος της ημερίδας είναι η εκτενής ενημέρωση των υποψηφίων φορέων για την ανάληψη του έργου. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν η ενέργεια ΟΔΥΣΣΕΙΑ, το πιλοτικό έργο ΟΔΥΣΣΕΑΣ, το υπό ανάθεση έργο ΕΛΠΗΝΩΡ και οι μεταξύ τους σχέσεις.

Το έργο ΕΛΠΗΝΩΡ εντάσσεται στο πλαίσιο της ενέργειας ΟΔΥΣΣΕΙΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) για το οποίο το ΙΤΥ ενεργεί ως αναθέτουσα αρχή, με εντολή και για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Έχει προηγηθεί προκαταρκτική ανακοίνωση καθώς και προκήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού στην Επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο Ελληνικό Τύπο.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεως λήγει την 15 Ιουνίου 1988.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο ΙΤΥ στην κα Κ.Γκάργκα στο τηλέφωνο 01- 74 84 793, e-mail:garga@cti.gr

 

 

Για το ΙΤΥ,

Θανάσης Χατζηλάκος

Υπεύθυνος ενέργειας ΟΔΥΣΣΕΙΑ

 

 

http://odysseia.cti.gr/elpinor/