ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μαθηματικά

Math League Το Math League έχει ως σκοπό να προσφέρει στους μαθητές πλούσιο και ενδιαφέρον υλικό που αφορά τα μαθηματικά. Εδώ μπορείτε να βρείτε εξειδικευμένες πληροφορίες για μαθηματικούς διαγωνισμούς, βιβλία και προγράμματα υπολογιστών σχεδιασμένα κατάλληλα να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών για τα μαθηματικά.

Mathmania Αυτός ο κόμβος παρέχει άμεσες πηγές πληροφοριών και γνώσεων που αφορούν τα μαθηματικά για μαθητές,καθηγητές και το απλό κοινό. Το ενδιαφέρον δίνεται στα σύνορα των μαθηματικών, όπου δίνεται η ευκαιρία να δει κανείς που πάνε τα μαθηματικά και πως γίνεται το επάγγελμα του μαθηματικού.

Geometry Page Εδώ πρόκειται να βρείτε σχεδόν τα πάντα σε ό,τι χρειάζεται να ξέρετε γύρω από τη Γεωμετρία. Υπάρχει μία ειδική σελίδα για κατασκεύες και πολλά παραδείγματα-προβλήματα για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε τις αρχές. Μη ξεχάσετε να ρίξετε μια ματιά στο λεξιλόγιο, που είναι τεράστιο.

Appetizers and Lessons for Math and Reason Αυτός ο κόμβος προσφέρει "ορεκτικά" και μαθήματα για τα μαθηματικά.Κάθε μάθημα είναι διαφορετικό και αν δεν σας αρέσει κάποιο δοκιμάστε κάποιο άλλο.

Ask Dr. Math Κοιτάξτε εδώ για απαντήσεις σε ερωτήσεις. Οι απαντήσεις παρέχονται από καθηγητές και φοιτητές των μαθηματικών του Swarthmo re College και από πολλούς εθελοντές από όλον τον κόσμο. Αν έχετε μια μαθηματική ερώτηση, κοιτάξτε αν έχει απαντηθεί κάποια παρόμοια. Αν όχι, τότε ρωτήστε τον Dr. Math.

Online Mathematics Dictionary Ένα online μαθηματικό λεξιλόγιο,για να βρίσκετε γρήγορα και εύκολα την ερμηνεία μαθηματικών όρων.

Math History Επισκεφτείτε αυτόν τον κόμβο και μάθετε όλη την ιστορία των μαθηματικών και τις βιογραφίες των πιο γνωστών μαθηματικών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Math Potpourri Εδώ θα βρείτε ένα πλούσιο μείγμα από πηγές πληροφοριών για τα μαθηματικά.

Math Forum Home Page Ο σκοπός του Math Forum είναι να χτίσει μια κοινότητα η οποία θα είναι το κέντρο για καθηγητές, μαθητές, ερευνητές, γονείς, εκπαιδευτές, πολίτες όλων των επιπέδων που έχουν κάποιο ενδιαφέρον για τη μαθηματική εκπαίδευση.

Geometry Center Το Geometry Center είναι ένα μαθηματικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο στο πανεπιστήμιο της Minnesota. Το κέντρο έχει ένα ενοποιημένο μαθηματικό και υπολογιστικό περιβάλλον και υποστηρίζει την έρευνα των μαθηματικών και της επιστήμης των υπολογιστών.

Internet Center for Mathematics Problems Σε αυτές τις σελίδες έγινε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια λίστα από όλες τις πηγές του Internet με μαθηματικά προβλήματα και σχετικές πληροφορίες.

Math Magic Project Το MathMagic είναι ένα τηλεπικοινωνιακό έργο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που αναπτύχθηκε στο El Paso, του Texas. Παρέχει ισχυρό κίνητρο για τη χρήση των υπολογιστών από τους μαθητές και αυξάνει τις τεχνικές λύσης προβλημάτων και τις ικανότητες για επικοινωνία.

MegaMath Το MegaMath έχει σκοπό να φέρει ασυνήθιστες και σημαντικές μαθηματικές ιδέες στις αίθουσες των σχολείων, έτσι ώστε οι μαθητές και οι καθηγητές να τις σκεφτούν μαζί. Το MegaMath είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς πολλών ανθρώπων: καθηγητές, μαθηματικοί, φοιτητές, μαθητές όλων των βαθμίδων, γονείς και πάρα πολλοί άλλοι.

World Wide Web Virtual Library: Mathematics Το τμήμα μαθηματικών της World Wide Web Virtual Library.

Mactutor History of Mathematics Archive Το History of Mathematics archive είναι τμήμα του μαθηματικού συστήματος MacTutor που αναπτύχθηκε στο School of Mathematical and Computational Sciences University of St.Andrews για την εκμάθηση και τον πειραματισμό με τα μαθηματικά. Περιέχονται οι βιογραφίες πάνω από 1100 μαθηματικών.

Mathematica Το Calculus&Mathematica είναι ένας συναρπαστικός νέος τρόπος για να μάθει κανείς ανάλυση, διαφορικές εξισώσεις και θεωρία πινάκων. Οι μαθητές δεν χρειάζεται να δεσμεύονται πλέον στις κλασσικές αίθουσες, ούτε να βρίσκονται σε κάποιο πανεπιστήμιο. Κερδίζουν εμπειρία στα μαθηματικά προβλήματα με τη βοήθεια του Mathematica.

English Page
Επιστροφή


Επιμέλεια Σελίδας: odysseasweb@cti.gr
Hμερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης: 07/05/1998