ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Χημεία

Ο Περιοδικός Πίνακας Των Χημικών Στοιχείων (Los Alamos National Laboratory): Περιέχει τον πίνακα όλων των γνωστών στοιχείων της Χημείας και πληροφορίες για το καθένα.

Το Έργο Chemistry Hypermedia: Σκοπός του έργου Chemistry Hypermedia είναι η διερεύνηση της χρήσης της τεχνολογίας των υπολογιστών και των δικτύων υπολογιστών στην εκμάθηση και διδασκαλία τη Χημείας. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:
1. Η χρήση του Internet για την παροχή εκπαιδευτικών πηγών, σχετικών με τη Χημεία.
2. Η αξιολόγηση και αξιοποίηση στην εκμάθηση της Χημείας ειδικών πλάνων ή σχεδίων που είναι βασισμένα σε υπερκείμενο (hypermedia designs)
3. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού που διανέμεται μέσω του Internet.
4. Η σχεδίαση, κατασκευή και η αξιολόγηση πρότυπων προγραμμάτων τα οποία θα βοηθούν στην κατασκευή διαλογικών (interactive) ασκήσεων.

High School Chemistry 250+ Links: Συλλογή υπερσυνδέσμων προς Web-site ειδικευμένα στη Χημεία. Απευθύνονται σε μαθητές και καθηγητές γυμνασίου.Οι υπερσύνδεσμοι είναι χωρισμένοι σε 25 κατηγορίες ανάλογα με τον θεματικό τους χώρο, όπως ιστορία της Χημείας, περιοδικοί πίνακες, οργανική και ανόργανη Χημεία, περιοδικά για τη Χημεία, κ.ά.

Αναλυτική Χημεία: Μαθήματα Αναλυτικής Χημείας από το πανεπιστήμιο του Akron.

Chemistry Lab Guide (Cal Chany, University of Illinois): Ένας οδηγός για να εκτελέσεται σωστά εργαστηριακές ασκήσεις-πειράματα και διάφορες πληροφορίες από το WWW για την Χημεία. Εδώ μπορείτε να βρείτε βασικούς κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τειρούνται σε ένα εργαστήριο Χημείας, πως να προετοιμάσετε εργαστηριακά πειράματα, πως να γράφεται σωστές αναφορές για τα πειράματά σας, συμβουλές για πειράματα οργανικής Χημείας και που μπορείτε να βρείτε άλλες πηγές σχετικές με τη Χημεία.

American Chemical Society: Η American Chemical Society ιδρύθηκε το 1876 και είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Είναι μια από τις μεγαλύτερες επιστημονικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο και έχει πάνω από 151000 μέλη, χημικούς και χημικούς μηχανικούς. Κύριος σκοπός της είναι φέρει την Χημεία πιο κοντά στο ευρύ κοινό και να παρέχει επιστημονική βοήθεια.

Τhe Catalyst: Το συγκεκριμένο site έχει δημιουργηθεί ειδικά για καθηγητές Χημείας, επιπέδου γυμνασίου, με σκοπό την παροχή σχετικών με τη Χημεία πληροφοριών , που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα , αλλά και έξω από την τάξη. Εδώ μπορείτε να βρείτε σελίδες με ερωτήσεις και απαντήσεις, που θα σας βοηθήσουν να βρείτε απαντήσεις στις δικές σας ερωτήσεις και υπερσυνδέσμους σε αρκετά σχολεία που έχουν Web-site στο Internet.


English Page
Επιστροφή


Επιμέλεια Σελίδας: odysseasweb@cti.gr
Hμερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης: 07/05/1998