ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

The SimCalc project Το SimCalc Project σκοπεύει να κάνει εύκολη την πρόσβαση στο Mathematics of Change για τους μαθητές, συνδυάζοντας προχωρημένη τεχνολογία προσομοίωσης με καινοτομικές σειρές μαθημάτων, που αρχίζουν από τις μικρές τάξεις και περιλαμβάνουν δυναμικές ιδέες που εκτείνονται πέρα από την κλασσική μαθηματική ανάλυση.

The Boxer project Το Boxer είναι το πρώτο εφαρμόσιμο παράδειγμα ενός υπολογιστικού μέσου για πραγματικούς ανθρώπους. Ένα υπολογιστικό μέσο περιέχει ένα πλήρες ολοκληρωμένο σύνολο από ευκολίες για τις περισσότερες πνευματικές δραστηριότητες του ανθρώπου. Ευκολίες όπως: Επεξεργασία κειμένου και υπερκειμένου, δυναμικά και αλληλεπιδραστικά γραφικά, διαχείριση προσωπικών δεδομένων κ.α.

The Agentsheets project Το Agentsheets είναι ένα πολυεπεξεργαστικό περιβάλλον που αναπτύχθηκε από τον Alex Repenning στο Center for Lifelong Learning and Design (L3D) που βρίσκεται στο University of Colorado στο Boulder. Αποτελεί ένα πολύπλευρο κατασκευαστικό παράδειγμα για να χτίζετε δυναμικά,οπτικά περιβάλλοντα για μια μεγάλη ποικιλία προβλημάτων σε πεδία όπως τέχνη, τεχνητή ζωή, κατανεμημένη τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, προσομοίωση κ.α.

The Perseus Atlas project Ο Perseus είναι μία αναπτυσσόμενη ψηφιακή βιβλιοθήκη, η οποία εστιάζει την προσοχή της στον Αρχαίο Ελληνικό κόσμο. Ο Web κόμβος του Perseus αναπτύσσεται από την άνοιξη του 1995. Οι τρέχουσες περιοχές ανάπτυξης περιλαμβάνουν αρχαία επιστήμη, Ελληνική λεξικογραφία και πιο εξεζητημένα ηλεκτρονικά εργαλεία για την μελέτη της αρχαίας λογοτεχνίας. Τώρα, η βιβλιοθήκη Perseus επεκτείνετε για να συμπεριλάβει Ρωμαϊκό υλικό.

Project GeoSim Το GeoSim είναι ένα από κοινού ερευνητικό project των Departments of Computer Science και Geography στο Virginia Tech. Δημιουργούν εκπαιδευτικές μονάδες για εισαγωγικά μαθήματα γεωγραφίας. Αυτές οι μονάδες έχουν δύο μέρη: Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να εισάγουν όρους και αρχές για τη μονάδα και ένα πρόγραμμα προσομοίωσης με το οποίο γίνονται εργαστηριακές ασκήσεις.

Project MATHEMATICS! Αυτό το project παράγει βιντεοταινίες και βιβλία εργασιών που εξερευνούν βασικά θέματα των μαθηματικών Γυμνασίου, με τρόπους που δεν μπορούν να γίνουν με τον πίνακα ή τα σχολικά βιβλία. Ο σκοπός του project είναι να προσελκύσει νέους ανθρώπους στα μαθηματικά με τη χρήση υψηλά ποιοτικών οδηγιών ,που κάνουν τα μαθηματικά κατανοητά, συναρπαστικά και άξια κόπου.

SOFWeb Το SOFWeb είναι μια Internet υπηρεσία που δημιουργήθηκε από το Directorate of School Education in Victoria, Australia τον Οκτώβριο του 1995 σαν κομμάτι του Classrooms of the Future. Χρησιμοποιεί το World Wide Web για να παρέχει ένα κατάλογο με πληροφορίες και δραστηριότητες που σχετίζονται με σχολεία και είναι προσπελάσιμος μέσω του Internet. Είναι σχεδιασμένο σαν πηγή πληροφοριών για τους μαθητές και καθηγητές των δημόσιων σχολείων της Victoria και για άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Web for Schools Project Με λίγα λόγια το Web for Schools είναι μια συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών σχολείων που δουλεύουν μαζί σε παιδαγωγικούς κόμβους, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις τάξεις τους από τους μαθητές σαν επιπρόσθετο εργαλείο κατανόησης των μαθημάτων τους. Καθηγητές και μαθητές από διάφορες χώρες συνεργάζονται σε αυτές τις σελίδες χρησιμοποιώντας το Web for Schools' Common Information Space [CIS].

Web for Schools Project (Ελληνική Σελίδα) Πρόκειται για τον κόμβο με τα ελληνικά σχολεία που συμμετέχουν στο Web for Schools Project.

JASON Project Σαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το JASON Project δίνει έμφαση σε μια προχωρημένη προσέγγιση της διδασκαλίας και μάθησης, στην οποία οι καθηγητές γίνονται διαχειριστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας των μαθητών τους. Το JASON Project αναπτύσσει πολλαπλά συστατικά προγραμμάτων που βοηθούν τους καθηγητές να κατανοήσουν τους εκπαιδευτικούς στόχους. Αυτά τα εκπαιδευτικά συστατικά περιέχουν τεχνολογίες μάθησης από απόσταση, καινοτομικές σειρές μαθημάτων, online συστήματα, συνεργασίες με άλλους φορείς και επαγγελματικά αναπτυξιακά προγράμματα καθηγητών.

The Rhine Project Το Rhine River Project είναι ένα διεθνές περιβαντολογικό εκπαιδευτικό project. Ο σκοπός είναι η ανταλλαγή πληροφοριών για την κατάσταση του ποταμού Ρήνου μεταξύ των σχολείων που συμμετέχουν. Η επικοινωνία γίνεται μέσω e-mail. Όλα τα σχολεία που συμμετέχουν συνδέονται με αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Στο project κάθε σχολείο έχει ένα σχολείο-συνεργάτη από μια άλλη χώρα. Μεταξύ των μαθητών των σχολείων που συνεργάζονται υπάρχει πιο έντονη επικοινωνία.

The Accelerated Schools Project Το Accelerated Schools Project ξεκίνησε στο Stanford University το 1986 σαν μια προσέγγιση στην αλλαγή των σχολείων, σχεδιασμένο να βελτιώσει τη σχολική διδασκαλία για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις. Αντί να τοποθετούνται οι μαθητές σε επανορθωτικές τάξεις, οι κοινότητες των accelerated schools --προσωπικό, γονείς, μαθητές κ.α.-- επιταχύνουν τη μάθηση παρέχοντας σε όλους τους μαθητές ενδιαφέρον δραστηριότητες, που παραδοσιακά προσφέρονταν σε μαθητές που χαρακτηρίζονταν ως χαρισματικοί ή ταλαντούχοι.

The European Schools Project Το European Schools Project είναι η αιγίδα για πολλά συνεργατικά project ανάμεσα σε σχολεία και ινστιτούτα, όπως ινστιτούτα εκπαίδευσης καθηγητών. Το ESP σκοπεύει να χτίσει ένα σύστημα υποστήριξης για σχολεία, δίνοντας τους τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τις διάφορες δυνατότητες που προσφέρει το Internet για τη βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας.

The WebQuest Project Το WebQuest είναι ένα αλληλεπιδραστικό παιχνίδι αναζήτησης που αναπτύχθηκε από τη Corrina Perrone στο Center for LifeLong Learning and Design (L3D) σε συνεργασία με τον David Clark του Boulder Valley School District. Το WebQuest είναι ένα κατασκευαστικό περιβάλλον που επιτρέπει στους μαθητές να παίζουν και να χτίζουν αλληλεπιδραστικά παιχνίδια προσομοίωσης, χρησιμοποιώντας το World Wide Web σαν μέσω έρευνας.

Learning Through Collaborative Visualization Project (CoVis) Το The Learning Through Collaborative Visualization (CoVis) Project είναι χιλιάδες μαθητές, πάνω από 100 καθηγητές και δεκάδες ερευνητές και επιστήμονες που εργάζονται για να βελτιώσουν την εκπαίδευση της επιστήμης στα γυμνάσια και λύκεια. Αυτό το καταφέρνουν προσεγγίζοντας την εκμάθηση της επιστήμης με την εφαρμογή της επιστήμης και χρησιμοποιώντας μεγάλη ποικιλία από τεχνολογίες επικοινωνίας και συνεργασίας.

SeaWiFS Project - The Living Ocean Teacher's Guide Το SeaWiFS Mission είναι ένα κομμάτι του NASA's Mission to Planet Earth (MTPE), το οποίο είναι σχεδιασμένο για να κοιτά τον πλανήτη μας από το διάστημα και για να τον κατανοήσουμε καλύτερα ως σύστημα. Ο σκοπός του Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor (SeaWiFS) Project είναι να παρέχει ποσοτικά δεδομένα για τις βιο-οπτικές ιδιότητες των ωκεανών στην επιστημονική κοινότητα της Γης.

GLOBE - International Hands-On Science and Education Οι μαθητές του GLOBE κάνουν περιβαντολογικές παρατηρήσεις στα σχολεία τους και αναφέρουν τα δεδομένα τους μέσω Internet. Επιστήμονες χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα στις έρευνές τους και απαντούν στους μαθητές για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Οι επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του GLOBE βοηθούν τους μαθητές να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα επιστημονικών γνώσεων. Επίσης, το GLOBE βοηθά στην αύξηση της περιβαντολογικής ενημέρωσης όλων και στην επιστημονική κατανόηση της Γης.

EarthLab Project Οι σχεδιαστικοί στόχοι του EarthLab περιλαμβάνουν μία έμφαση στην εφαρμογή της επιστήμης, από το να μιλάμε απλά για αυτή, με το να στηρίζει καθηγητές και μαθητές ώστε να θέτουν προβλήματα,να εξερευνούν πηγές πληροφοριών για την κατασκευή λύσεων, να κρίνουν αυτές τις λύσεις, να υπερασπίζονται και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους. Ένας άλλος στόχος είναι να παρέχει στους μαθητές-ερευνητές εργαλεία και οδηγίες για να προσπελάσουν και να χρησιμοποιήσουν τις πλούσιες πηγές δεδομένων που είναι διαθέσιμες στην επιστημονική έρευνα.

English Page
Επιστροφή


Επιμέλεια Σελίδας: odysseasweb@cti.gr
Hμερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης: 07/05/1998