Οδηγίες εγκατάστασης του Active Server Pages Fix

Σταματήστε όλα τα services του IIS δηλαδή τα:

IIS Admin Service
FTP Publishing Service
World Wide Web Publishing Service

Βρείτε το αρχείο asp.dll (πρέπει να βρίσκεται στο directory \winnt\system32\inetsrv) και αντικαταστήστε το με το asp.dll που βρίσκεται στη σελίδα του ΟΔΥΣΣΕΑ (http://odysseia.cti.gr/odysseas/NTSrvUpdates). Επίσης αν δεν υπάρχει ήδη δημιουργήστε το directory \winnt\system32\inetsrv\asp και αντιγράψτε το asp.dll και σ' αυτό το directory.

Ξεκινήστε τα services:

IIS Admin Service
FTP Publishing Service
World Wide Web Publishing Service